ẢNh đại diện

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính

Giải trình tăng giảm lợi nhuận, doanh thu Báo cáo tài chính bán niên hợp nhất, riêng lẻ soát xét năm 2020

Giải trình tăng giảm lợi nhuận, doanh thu Báo cáo tài chính bán niên hợp nhất, riêng lẻ soát xét năm 2020

Ngày: 30-08-2020 | Lượt xem: 91

Giải trình tăng giảm lợi nhuận, doanh thu Báo cáo tài chính bán niên hợp nhất, riêng lẻ soát xét năm 2020

Xem thêm
Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên soát xét năm 2020

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên soát xét năm 2020

Ngày: 29-08-2020 | Lượt xem: 91

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên soát xét năm 2020

Xem thêm
Báo cáo tài chính hợp riêng lẻ bán niên soát xét năm 2020

Báo cáo tài chính hợp riêng lẻ bán niên soát xét năm 2020

Ngày: 29-08-2020 | Lượt xem: 75

Báo cáo tài chính hợp riêng lẻ bán niên soát xét năm 2020

Xem thêm
Công văn giải trình biến động lợi nhuận, doanh thu Quý II.2020 so với cùng kỳ năm trước

Công văn giải trình biến động lợi nhuận, doanh thu Quý II.2020 so với cùng kỳ năm trước

Ngày: 31-07-2020 | Lượt xem: 148

Công văn giải trình biến động lợi nhuận, doanh thu Quý II.2020 so với cùng kỳ năm trước

Xem thêm
Báo cáo tài chính tổng hợp Quý II.2020

Báo cáo tài chính tổng hợp Quý II.2020

Ngày: 30-07-2020 | Lượt xem: 164

Báo cáo tài chính tổng hợp Quý II.2020

Xem thêm
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II.2020

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II.2020

Ngày: 30-07-2020 | Lượt xem: 141

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II.2020

Xem thêm
AMECC - Báo cáo tài chính tổng hợp Quý I.2020

AMECC - Báo cáo tài chính tổng hợp Quý I.2020

Ngày: 30-04-2020 | Lượt xem: 401

Báo cáo tài chính tổng hợp Quý I.2020

Xem thêm
Công văn giải trình tăng giảm doanh thu, lợi nhuận của quý I.2020 so với cùng kỳ năm trước

Công văn giải trình tăng giảm doanh thu, lợi nhuận của quý I.2020 so với cùng kỳ năm trước

Ngày: 30-04-2020 | Lượt xem: 332

Công văn giải trình tăng giảm doanh thu, lợi nhuận của quý I.2020 so với cùng kỳ năm trước

Xem thêm
AMECC - Báo cáo tài chính hợp nhất quý I.2020

AMECC - Báo cáo tài chính hợp nhất quý I.2020

Ngày: 30-04-2020 | Lượt xem: 365

Báo cáo tài chính hợp nhất quý I.2020

Xem thêm
Giải trình tăng giảm tỷ suất doanh thu, lợi nhuận so với cùng kỳ BCTC năm 2019 sau soát xét

Giải trình tăng giảm tỷ suất doanh thu, lợi nhuận so với cùng kỳ BCTC năm 2019 sau soát xét

Ngày: 15-04-2020 | Lượt xem: 322

Giải trình tăng giảm tỷ suất doanh thu, lợi nhuận so với cùng kỳ BCTC năm 2019 sau soát xét

Xem thêm
BCTC Hợp nhất sau kiểm toán năm 2019

BCTC Hợp nhất sau kiểm toán năm 2019

Ngày: 30-03-2020 | Lượt xem: 482

BCTC Hợp nhất sau kiểm toán năm 2019

Xem thêm
BCTC Tổng hợp sau kiểm toán năm 2019

BCTC Tổng hợp sau kiểm toán năm 2019

Ngày: 30-03-2020 | Lượt xem: 416

BCTC Tổng hợp sau kiểm toán năm 2019

Xem thêm
Giải trình tăng giảm tỷ suất doanh thu, lợi nhuận so với cùng kỳ quý IV.2018

Giải trình tăng giảm tỷ suất doanh thu, lợi nhuận so với cùng kỳ quý IV.2018

Ngày: 30-01-2020 | Lượt xem: 450

Giải trình tăng giảm tỷ suất doanh thu, lợi nhuận so với cùng kỳ quý IV.2018

Xem thêm