Tiếng ViệtTiếng AnhMyanmar

ẢNh đại diện

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính

BCTC Hợp nhất sau kiểm toán năm 2019

BCTC Hợp nhất sau kiểm toán năm 2019

Ngày: 30-03-2020 | Lượt xem: 42

BCTC Hợp nhất sau kiểm toán năm 2019

Xem thêm
BCTC Tổng hợp sau kiểm toán năm 2019

BCTC Tổng hợp sau kiểm toán năm 2019

Ngày: 30-03-2020 | Lượt xem: 11

BCTC Tổng hợp sau kiểm toán năm 2019

Xem thêm
Giải trình tăng giảm tỷ suất doanh thu, lợi nhuận so với cùng kỳ quý IV.2018

Giải trình tăng giảm tỷ suất doanh thu, lợi nhuận so với cùng kỳ quý IV.2018

Ngày: 30-01-2020 | Lượt xem: 139

Giải trình tăng giảm tỷ suất doanh thu, lợi nhuận so với cùng kỳ quý IV.2018

Xem thêm
BCTC tổng hợp quý IV.2019 Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC

BCTC tổng hợp quý IV.2019 Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC

Ngày: 23-01-2020 | Lượt xem: 244

BCTC tổng hợp quý IV.2019 Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC

Xem thêm
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV.2019

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV.2019

Ngày: 23-01-2020 | Lượt xem: 230

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV.2019

Xem thêm
Báo cáo kiểm toán vốn năm 2019

Báo cáo kiểm toán vốn năm 2019

Ngày: 14-12-2019 | Lượt xem: 342

Báo cáo kiểm toán vốn năm 2019

Xem thêm
Công văn giải trình biến động tỷ suất lợi nhuận, doanh thu 09 tháng năm 2019 so với cùng kỳ năm trước.

Công văn giải trình biến động tỷ suất lợi nhuận, doanh thu 09 tháng năm 2019 so với cùng kỳ năm trước.

Ngày: 30-10-2019 | Lượt xem: 291

Công văn giải trình biến động tỷ suất lợi nhuận, doanh thu 09 tháng năm 2019 so với cùng kỳ năm trước.

Xem thêm
Báo cáo hợp nhất quý III.2019 Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC

Báo cáo hợp nhất quý III.2019 Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC

Ngày: 30-10-2019 | Lượt xem: 375

Báo cáo hợp nhất quý III.2019 Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC

Xem thêm
Báo cáo tài chính tổng hợp quý III.2019 Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC

Báo cáo tài chính tổng hợp quý III.2019 Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC

Ngày: 30-10-2019 | Lượt xem: 348

Báo cáo tài chính tổng hợp quý III.2019 Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC

Xem thêm
Báo cáo tài chính bán niên soát xét 2019

Báo cáo tài chính bán niên soát xét 2019

Ngày: 30-08-2019 | Lượt xem: 474

Báo cáo tài chính bán niên soát xét 2019

Xem thêm
Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên soát xét 2019

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên soát xét 2019

Ngày: 30-08-2019 | Lượt xem: 372

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên soát xét 2019

Xem thêm
Báo cáo tài chính riêng lẻ Quý II.2019

Báo cáo tài chính riêng lẻ Quý II.2019

Ngày: 30-07-2019 | Lượt xem: 425

Báo cáo tài chính riêng lẻ Quý II.2019

Xem thêm
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II.2019

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II.2019

Ngày: 30-07-2019 | Lượt xem: 431

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II.2019

Xem thêm
Giải trình liên quan đến báo cáo tài chính quý I.2019

Giải trình liên quan đến báo cáo tài chính quý I.2019

Ngày: 29-04-2019 | Lượt xem: 534

Giải trình liên quan đến báo cáo tài chính quý I.2019

Xem thêm
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I.2019

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I.2019

Ngày: 29-04-2019 | Lượt xem: 557

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I.2019

Xem thêm