Tiếng ViệtTiếng AnhMyanmar

ẢNh đại diện

Công bố thông tin

Công bố thông tin

Công văn giải trình ý kiến ngoại trừ của Công ty kiểm toán trên báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính 2012

Công văn giải trình ý kiến ngoại trừ của Công ty kiểm toán trên báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính 2012

Ngày: 19-05-2015 | Lượt xem: 184

Công văn giải trình ý kiến ngoại trừ của Công ty kiểm toán trên báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính 2012

Xem thêm
Giải trình ý kiến ngoại trừ với Ủy ban chứng khoán nhà nước

Giải trình ý kiến ngoại trừ với Ủy ban chứng khoán nhà nước

Ngày: 19-05-2015 | Lượt xem: 249

Công văn Cập nhật nội dung tại đây ...

Xem thêm
THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2011

THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2011

Ngày: 15-05-2014 | Lượt xem: 181

THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2011...

Xem thêm
NGHỊ QUYẾT XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY NĂM 2012

NGHỊ QUYẾT XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY NĂM 2012

Ngày: 22-03-2014 | Lượt xem: 232

CẬP NHẬT TIÊU ĐỀ TẠI ĐÂY ...

Xem thêm
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo

Ngày: 22-03-2014 | Lượt xem: 165

...

Xem thêm
AMECC - Công bố thông tin về thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 9 ngày 6/6/2013

AMECC - Công bố thông tin về thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 9 ngày 6/6/2013

Ngày: 10-06-2013 | Lượt xem: 221

Công ty Cổ Phần Lisemco 2 thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 9 ngày 6/6/2013

Xem thêm
Danh sách nhân sự Hội đông quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2018

Danh sách nhân sự Hội đông quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2018

Ngày: 03-05-2013 | Lượt xem: 203

Công ty Cổ phần Lisemco 2 công bố như sau: Hội đông quản trị - Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch - Ông Nguyễn Văn Thọ, Thành viên - Ông Đào Văn Hạp, Thành viên Ban kiểm soát: - Ông Nguyễn Hữu Phong, Trưởng ban - Ông Hoàng Trung Hướng, Thành viên - Ông Vũ Tuấn Dũng.

Xem thêm
Thay đổi Trưởng phòng Tài chính Kế toán

Thay đổi Trưởng phòng Tài chính Kế toán

Ngày: 03-05-2013 | Lượt xem: 210

Công ty Cổ phần Lisemco 2 công bố: Bà Nguyễn Thị Tân giữ chức vụ Quyền Trưởng phòng Tài chính Kế toán thay ông Nguyễn Đức Thành kể từ ngày 3/5/2013. 

Xem thêm
THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

Ngày: 11-04-2013 | Lượt xem: 210

...

Xem thêm