Tiếng ViệtTiếng AnhMyanmar

ẢNh đại diện

Công bố thông tin

Công bố thông tin

Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh

Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh

Ngày: 01-11-2012 | Lượt xem: 199

Công ty Cổ phần Lisemco 2 công bố bổ nhiệm ông Vũ Thành Long giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh kể từ ngày 1/11/2012 

Xem thêm
Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Ngày: 17-09-2012 | Lượt xem: 179

Công ty Cổ phần Lisemco 2 với nội dung sau: - Số lượng cổ phiếu đã phân phối: 1.000.000 cổ phiếu, chiếm 50% tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán. - Giá bán: 10.000 đồng/cổ phiếu - Ngày kết thúc đợt chào bán: 17/9/2012.

Xem thêm
Nghị quyết ĐHQT ngày 17/9/2012 thông qua việc phân phối tiếp số cổ phần không chào bán hết

Nghị quyết ĐHQT ngày 17/9/2012 thông qua việc phân phối tiếp số cổ phần không chào bán hết

Ngày: 17-09-2012 | Lượt xem: 256

Công ty Cổ phần Lisemco 2 Nghị quyết ĐHQT số 04/NQ-HĐQT ngày 17/9/2012 thông qua việc phân phối tiếp số cổ phần không chào bán hết.

Xem thêm
QUYẾT ĐỊNH MIỄN NHIỆM CHỨC VỤ PHÓ TỔNG GIÁM ĐÓC CÔNG TY CP LISEMCO 2

QUYẾT ĐỊNH MIỄN NHIỆM CHỨC VỤ PHÓ TỔNG GIÁM ĐÓC CÔNG TY CP LISEMCO 2

Ngày: 04-09-2012 | Lượt xem: 1005

QUYẾT ĐỊNH MIỄN NHIỆM CHỨC VỤ PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CP LISEMCO 2 ...

Xem thêm