Tiếng ViệtTiếng AnhMyanmar

ẢNh đại diện

Công bố thông tin

Công bố thông tin

Bản cung cấp thông tin TV.HĐQT, BKS Công ty CP CKXD AMECC

Bản cung cấp thông tin TV.HĐQT, BKS Công ty CP CKXD AMECC

Ngày: 24-11-2018 | Lượt xem: 83

Bản cung cấp thông tin TV.HĐQT, BKS Công ty CP CKXD AMECC

Xem thêm
Thông báo thay đổi nhân sự Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC 23.11.2018

Thông báo thay đổi nhân sự Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC 23.11.2018

Ngày: 23-11-2018 | Lượt xem: 378

Thông báo thay đổi nhân sự Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC 23.11.2018 

Xem thêm
Nghị quyết HĐQT Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC vv thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng VĐL năm 2018

Nghị quyết HĐQT Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC vv thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng VĐL năm 2018

Ngày: 22-11-2018 | Lượt xem: 175

Nghị quyết HĐQT Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC vv thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng VĐL năm 2018

Xem thêm
Điều lệ Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC 22.11.2018

Điều lệ Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC 22.11.2018

Ngày: 22-11-2018 | Lượt xem: 66

Điều lệ Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC 22.11.2018

Xem thêm
 NQ HĐQT vv điều chỉnh Giấy CNĐKĐT ra nước ngoài _AMS 16.11.2018

NQ HĐQT vv điều chỉnh Giấy CNĐKĐT ra nước ngoài _AMS 16.11.2018

Ngày: 17-11-2018 | Lượt xem: 88

 NQ HĐQT vv điều chỉnh Giấy CNĐKĐT ra nước ngoài _AMS 16.11.2018

Xem thêm
Quyết định HĐQT Công ty vv Điều chỉnh tiến độ góp vốn dự án Công ty TNHH AMECC MYANMAR

Quyết định HĐQT Công ty vv Điều chỉnh tiến độ góp vốn dự án Công ty TNHH AMECC MYANMAR

Ngày: 02-11-2018 | Lượt xem: 86

Quyết định HĐQT Công ty vv Điều chỉnh tiến độ góp vốn dự án Công ty TNHH AMECC MYANMAR

Xem thêm
 Báo cáo tài chính Quý III.2018 hợp nhất Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC

Báo cáo tài chính Quý III.2018 hợp nhất Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC

Ngày: 30-10-2018 | Lượt xem: 127

 Báo cáo tài chính Quý III.2018 hợp nhất Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC

Xem thêm
 Báo cáo tài chính Quý III.2018 Công ty CP CKXD AMECC

Báo cáo tài chính Quý III.2018 Công ty CP CKXD AMECC

Ngày: 30-10-2018 | Lượt xem: 119

 Báo cáo tài chính Quý III.2018 Công ty CP CKXD AMECC

Xem thêm
T/B về ngày ĐK cuối cùng chốt DS người sở hữu CK tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty CP CK XD AMECC

T/B về ngày ĐK cuối cùng chốt DS người sở hữu CK tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty CP CK XD AMECC

Ngày: 26-10-2018 | Lượt xem: 99

T/B về ngày ĐK cuối cùng chốt DS người sở hữu CK tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty CP CK XD AMECC

Xem thêm
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách người sở hữu chứng khoán_AMS_19_10_2018

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách người sở hữu chứng khoán_AMS_19_10_2018

Ngày: 19-10-2018 | Lượt xem: 243

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách người sở hữu chứng khoán_AMS_19_10_2018

Xem thêm
TB thay đổi mục đích và nội dung TB số 16/2018/TB-AMECC về ngày DK cuối cùng để chốt danh sách người SHCK tại ngày 12/10/2018 CTY CP CKXD AMECC

TB thay đổi mục đích và nội dung TB số 16/2018/TB-AMECC về ngày DK cuối cùng để chốt danh sách người SHCK tại ngày 12/10/2018 CTY CP CKXD AMECC

Ngày: 11-10-2018 | Lượt xem: 198

TB thay đổi mục đích và nội dung TB số 16/2018/TB-AMECC về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày 12/10/2018 CTY CP CKXD AMECC

Xem thêm
Nghị quyết HĐQT CTCP cơ khí xây dựng AMECC vv thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Nghị quyết HĐQT CTCP cơ khí xây dựng AMECC vv thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Ngày: 25-09-2018 | Lượt xem: 168

Nghị quyết HĐQT CTCP cơ khí xây dựng AMECC vv thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Xem thêm
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của Người sở hữu chứng khoán_AMS

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của Người sở hữu chứng khoán_AMS

Ngày: 21-09-2018 | Lượt xem: 212

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của Người sở hữu chứng khoán_AMS

Xem thêm
Công văn giải trình biến động tỷ suất doanh thu 06 tháng/2018 so với cùng kỳ năm trước

Công văn giải trình biến động tỷ suất doanh thu 06 tháng/2018 so với cùng kỳ năm trước

Ngày: 04-09-2018 | Lượt xem: 87

Công văn giải trình biến động tỷ suất doanh thu 06 tháng/2018 so với cùng kỳ năm trước

Xem thêm
Tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản vv tăng vốn điều lệ từ 200 tỷ lên 333 tỷ đồng

Tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản vv tăng vốn điều lệ từ 200 tỷ lên 333 tỷ đồng

Ngày: 01-09-2018 | Lượt xem: 263

Tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản vv tăng vốn điều lệ từ 200 tỷ lên 333 tỷ đồng

Xem thêm