Tiếng ViệtTiếng AnhMyanmar

ẢNh đại diện

Công bố thông tin

Công bố thông tin

Thông báo vv Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký bổ sung chứng khoán

Thông báo vv Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký bổ sung chứng khoán

Ngày: 31-12-2018 | Lượt xem: 86

Thông báo vv Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký bổ sung chứng khoán

Xem thêm
26.12.2018 QĐ HĐQT vv đăng ký lại ĐKKD và sửa đổi điều 13 Điều lệ Công ty

26.12.2018 QĐ HĐQT vv đăng ký lại ĐKKD và sửa đổi điều 13 Điều lệ Công ty

Ngày: 26-12-2018 | Lượt xem: 126

26.12.2018 QĐ HĐQT vv đăng ký lại ĐKKD và sửa đổi điều 13 Điều lệ Công ty

Xem thêm
Báo cáo phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 14/12/2018 đến 17/12/2018

Báo cáo phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 14/12/2018 đến 17/12/2018

Ngày: 24-12-2018 | Lượt xem: 109

Báo cáo phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 14/12/2018 đến 17/12/2018

Xem thêm
Thông báo vv thay đổi tỷ lệ sở hữu của NĐT nước ngoài

Thông báo vv thay đổi tỷ lệ sở hữu của NĐT nước ngoài

Ngày: 24-12-2018 | Lượt xem: 107

Thông báo vv thay đổi tỷ lệ sở hữu của NĐT nước ngoài

Xem thêm
 Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn của Công ty CP CKXD AMECC _ SANKYU INC

Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn của Công ty CP CKXD AMECC _ SANKYU INC

Ngày: 20-12-2018 | Lượt xem: 124

 Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn của Công ty CP CKXD AMECC _ SANKYU INC

Xem thêm
Công văn chấp thuận của UBCK NN vv Báo cáo KQ PH cổ phiếu tăng vốn Điều lệ Công ty năm 2018 AMECC

Công văn chấp thuận của UBCK NN vv Báo cáo KQ PH cổ phiếu tăng vốn Điều lệ Công ty năm 2018 AMECC

Ngày: 19-12-2018 | Lượt xem: 87

Công văn chấp thuận của UBCK NN vv Báo cáo KQ PH cổ phiếu tăng vốn Điều lệ Công ty năm 2018 AMECC

Xem thêm
Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành

Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành

Ngày: 17-12-2018 | Lượt xem: 101

Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành

Xem thêm
NQ HĐQT vv thông qua KQ chào bán CP riêng lẻ, hạn chế chuyển nhượng và DK giao dịch bổ sung CP của AMECC

NQ HĐQT vv thông qua KQ chào bán CP riêng lẻ, hạn chế chuyển nhượng và DK giao dịch bổ sung CP của AMECC

Ngày: 17-12-2018 | Lượt xem: 104

NQ HĐQT vv thông qua KQ chào bán CP riêng lẻ, hạn chế chuyển nhượng và DK giao dịch bổ sung CP của AMECC

Xem thêm
Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn ĐL năm 2018

Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn ĐL năm 2018

Ngày: 17-12-2018 | Lượt xem: 88

Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn ĐL năm 2018

Xem thêm
Công văn chấp thuận của UBCKNN về hồ sơ phát hành cổ phiểu riêng lẻ năm 2018

Công văn chấp thuận của UBCKNN về hồ sơ phát hành cổ phiểu riêng lẻ năm 2018

Ngày: 14-12-2018 | Lượt xem: 94

Công văn chấp thuận của UBCKNN về hồ sơ phát hành cổ phiểu riêng lẻ năm 2018

Xem thêm
Thông báo vv thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài (Myanmar)

Thông báo vv thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài (Myanmar)

Ngày: 28-11-2018 | Lượt xem: 127

Thông báo vv thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài (Myanmar)

Xem thêm
Bản cung cấp thông tin TV.HĐQT, BKS Công ty CP CKXD AMECC

Bản cung cấp thông tin TV.HĐQT, BKS Công ty CP CKXD AMECC

Ngày: 24-11-2018 | Lượt xem: 143

Bản cung cấp thông tin TV.HĐQT, BKS Công ty CP CKXD AMECC

Xem thêm
Thông báo thay đổi nhân sự Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC 23.11.2018

Thông báo thay đổi nhân sự Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC 23.11.2018

Ngày: 23-11-2018 | Lượt xem: 738

Thông báo thay đổi nhân sự Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC 23.11.2018 

Xem thêm
Nghị quyết HĐQT Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC vv thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng VĐL năm 2018

Nghị quyết HĐQT Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC vv thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng VĐL năm 2018

Ngày: 22-11-2018 | Lượt xem: 378

Nghị quyết HĐQT Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC vv thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng VĐL năm 2018

Xem thêm
Điều lệ Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC 22.11.2018

Điều lệ Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC 22.11.2018

Ngày: 22-11-2018 | Lượt xem: 118

Điều lệ Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC 22.11.2018

Xem thêm