Tiếng ViệtTiếng AnhMyanmar

ẢNh đại diện

Công bố thông tin

Công bố thông tin

 NQ HĐQT vv điều chỉnh Giấy CNĐKĐT ra nước ngoài _AMS 16.11.2018

NQ HĐQT vv điều chỉnh Giấy CNĐKĐT ra nước ngoài _AMS 16.11.2018

Ngày: 17-11-2018 | Lượt xem: 139

 NQ HĐQT vv điều chỉnh Giấy CNĐKĐT ra nước ngoài _AMS 16.11.2018

Xem thêm
Quyết định HĐQT Công ty vv Điều chỉnh tiến độ góp vốn dự án Công ty TNHH AMECC MYANMAR

Quyết định HĐQT Công ty vv Điều chỉnh tiến độ góp vốn dự án Công ty TNHH AMECC MYANMAR

Ngày: 02-11-2018 | Lượt xem: 131

Quyết định HĐQT Công ty vv Điều chỉnh tiến độ góp vốn dự án Công ty TNHH AMECC MYANMAR

Xem thêm
 Báo cáo tài chính Quý III.2018 hợp nhất Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC

Báo cáo tài chính Quý III.2018 hợp nhất Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC

Ngày: 30-10-2018 | Lượt xem: 195

 Báo cáo tài chính Quý III.2018 hợp nhất Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC

Xem thêm
 Báo cáo tài chính Quý III.2018 Công ty CP CKXD AMECC

Báo cáo tài chính Quý III.2018 Công ty CP CKXD AMECC

Ngày: 30-10-2018 | Lượt xem: 185

 Báo cáo tài chính Quý III.2018 Công ty CP CKXD AMECC

Xem thêm
T/B về ngày ĐK cuối cùng chốt DS người sở hữu CK tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty CP CK XD AMECC

T/B về ngày ĐK cuối cùng chốt DS người sở hữu CK tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty CP CK XD AMECC

Ngày: 26-10-2018 | Lượt xem: 142

T/B về ngày ĐK cuối cùng chốt DS người sở hữu CK tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty CP CK XD AMECC

Xem thêm
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách người sở hữu chứng khoán_AMS_19_10_2018

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách người sở hữu chứng khoán_AMS_19_10_2018

Ngày: 19-10-2018 | Lượt xem: 283

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách người sở hữu chứng khoán_AMS_19_10_2018

Xem thêm
TB thay đổi mục đích và nội dung TB số 16/2018/TB-AMECC về ngày DK cuối cùng để chốt danh sách người SHCK tại ngày 12/10/2018 CTY CP CKXD AMECC

TB thay đổi mục đích và nội dung TB số 16/2018/TB-AMECC về ngày DK cuối cùng để chốt danh sách người SHCK tại ngày 12/10/2018 CTY CP CKXD AMECC

Ngày: 11-10-2018 | Lượt xem: 245

TB thay đổi mục đích và nội dung TB số 16/2018/TB-AMECC về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày 12/10/2018 CTY CP CKXD AMECC

Xem thêm
Nghị quyết HĐQT CTCP cơ khí xây dựng AMECC vv thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Nghị quyết HĐQT CTCP cơ khí xây dựng AMECC vv thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Ngày: 25-09-2018 | Lượt xem: 215

Nghị quyết HĐQT CTCP cơ khí xây dựng AMECC vv thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Xem thêm
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của Người sở hữu chứng khoán_AMS

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của Người sở hữu chứng khoán_AMS

Ngày: 21-09-2018 | Lượt xem: 261

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của Người sở hữu chứng khoán_AMS

Xem thêm
Công văn giải trình biến động tỷ suất doanh thu 06 tháng/2018 so với cùng kỳ năm trước

Công văn giải trình biến động tỷ suất doanh thu 06 tháng/2018 so với cùng kỳ năm trước

Ngày: 04-09-2018 | Lượt xem: 126

Công văn giải trình biến động tỷ suất doanh thu 06 tháng/2018 so với cùng kỳ năm trước

Xem thêm
Tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản vv tăng vốn điều lệ từ 200 tỷ lên 333 tỷ đồng

Tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản vv tăng vốn điều lệ từ 200 tỷ lên 333 tỷ đồng

Ngày: 01-09-2018 | Lượt xem: 315

Tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản vv tăng vốn điều lệ từ 200 tỷ lên 333 tỷ đồng

Xem thêm
Thông báo vv ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiên cổ đông bằng văn bản

Thông báo vv ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiên cổ đông bằng văn bản

Ngày: 16-08-2018 | Lượt xem: 316

Thông báo vv ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiên cổ đông bằng văn bản

Xem thêm
 NQ HĐQT Công ty vv thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

NQ HĐQT Công ty vv thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Ngày: 16-08-2018 | Lượt xem: 455

 NQ HĐQT Công ty vv thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Xem thêm
Thông báo vv chốt danh sách người sở hữu chứng khoán để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Thông báo vv chốt danh sách người sở hữu chứng khoán để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Ngày: 08-08-2018 | Lượt xem: 237

Thông báo vv chốt danh sách người sở hữu chứng khoán để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Xem thêm
Quyết định HĐQT vv Mua cổ phần và cử người đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty CP TM AMECC WEI SHENG

Quyết định HĐQT vv Mua cổ phần và cử người đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty CP TM AMECC WEI SHENG

Ngày: 05-08-2018 | Lượt xem: 355

Quyết định HĐQT vv Mua cổ phần và cử người đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty CP TM AMECC WEI SHENG

Xem thêm