Tiếng ViệtTiếng AnhMyanmar

ẢNh đại diện

Công bố thông tin

Công bố thông tin

Quyết định HĐQT vv Miễn nhiệm chức danh Phó TGĐ Công ty đổi với Ông Nguyễn Sinh Hải

Quyết định HĐQT vv Miễn nhiệm chức danh Phó TGĐ Công ty đổi với Ông Nguyễn Sinh Hải

Ngày: 05-08-2018 | Lượt xem: 243

Quyết định HĐQT vv Miễn nhiệm chức danh Phó TGĐ Công ty đổi với Ông Nguyễn Sinh Hải

Xem thêm
 Quyết định HĐQT vv Miễn nhiệm chức danh Phó TGĐ Công ty đổi với Ông Lê Đình Tư

Quyết định HĐQT vv Miễn nhiệm chức danh Phó TGĐ Công ty đổi với Ông Lê Đình Tư

Ngày: 05-08-2018 | Lượt xem: 212

 Quyết định HĐQT vv Miễn nhiệm chức danh Phó TGĐ Công ty đổi với Ông Lê Đình Tư

Xem thêm
Nghị quyết HĐQT Công ty vv Phân công lại nhiệm vụ của thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2022

Nghị quyết HĐQT Công ty vv Phân công lại nhiệm vụ của thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2022

Ngày: 05-08-2018 | Lượt xem: 245

Nghị quyết HĐQT Công ty vv Phân công lại nhiệm vụ của thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2022

Xem thêm
Đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 16 Công ty CP CKXD AMECC

Đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 16 Công ty CP CKXD AMECC

Ngày: 03-08-2018 | Lượt xem: 243

Đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 16 Công ty CP CKXD AMECC

Xem thêm
Quyết định của HĐQT Công ty vv Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty

Quyết định của HĐQT Công ty vv Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty

Ngày: 01-08-2018 | Lượt xem: 277

Quyết định của HĐQT Công ty vv Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty

Xem thêm
Quyết định của HĐQT Công ty vv Bổ nhiệm chức danh TGĐ Công ty

Quyết định của HĐQT Công ty vv Bổ nhiệm chức danh TGĐ Công ty

Ngày: 01-08-2018 | Lượt xem: 240

Quyết định của HĐQT Công ty vv Bổ nhiệm chức danh TGĐ Công ty

Xem thêm
Quyết định của HĐQT Công ty vv Miễn nhiệm chức danh TGĐ Công ty

Quyết định của HĐQT Công ty vv Miễn nhiệm chức danh TGĐ Công ty

Ngày: 01-08-2018 | Lượt xem: 280

Quyết định của HĐQT Công ty vv Miễn nhiệm chức danh TGĐ Công ty

Xem thêm
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật AMECC Miền Nam

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật AMECC Miền Nam

Ngày: 27-07-2018 | Lượt xem: 328

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật AMECC Miền Nam

Xem thêm
Danh sách cổ đông lớn, cổ đông Nhà nước Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC

Danh sách cổ đông lớn, cổ đông Nhà nước Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC

Ngày: 21-07-2018 | Lượt xem: 245

Danh sách cổ đông lớn, cổ đông Nhà nước Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC

Xem thêm
Thông áo V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018  của Công ty

Thông áo V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty

Ngày: 19-07-2018 | Lượt xem: 147

Thông áo V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018  của Công ty

Xem thêm
Biên bản, Nghị quyết HĐQT Công ty vv góp vốn thành lập Công ty AMECC Miền Nam

Biên bản, Nghị quyết HĐQT Công ty vv góp vốn thành lập Công ty AMECC Miền Nam

Ngày: 09-07-2018 | Lượt xem: 271

Biên bản, Nghị quyết HĐQT Công ty vv góp vốn thành lập Công ty AMECC Miền Nam

Xem thêm
Danh sách người nội bộ và những người có liên quan Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC

Danh sách người nội bộ và những người có liên quan Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC

Ngày: 23-05-2018 | Lượt xem: 498

Danh sách người nội bộ và những người có liên quan Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC

Xem thêm
Thông báo về ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch - AMS

Thông báo về ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch - AMS

Ngày: 21-05-2018 | Lượt xem: 265

Thông báo về ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch - AMS

Xem thêm
Thông báo thay đổi nhân sự Công ty CP CKXD AMECC​

Thông báo thay đổi nhân sự Công ty CP CKXD AMECC​

Ngày: 21-05-2018 | Lượt xem: 402

Thông báo thay đổi nhân sự Công ty CP CKXD AMECC​

Xem thêm
Biên bản họp Ban kiểm soát vv phân giao nhiệm vụ của thành viên Ban kiểm soát Công ty

Biên bản họp Ban kiểm soát vv phân giao nhiệm vụ của thành viên Ban kiểm soát Công ty

Ngày: 21-05-2018 | Lượt xem: 193

Biên bản họp Ban kiểm soát vv phân giao nhiệm vụ của thành viên Ban kiểm soát Công ty

Xem thêm