Tiếng ViệtTiếng AnhMyanmar

ẢNh đại diện

Công bố thông tin

Công bố thông tin

Quyết định HĐQT Công ty vv miễn nhiệm chức danh PTGĐ Công ty

Quyết định HĐQT Công ty vv miễn nhiệm chức danh PTGĐ Công ty

Ngày: 01-04-2018 | Lượt xem: 267

 Quyết định HĐQT Công ty vv miễn nhiệm chức danh PTGĐ Công ty và bổ nhiệm chức danh Giám đốc Ban KDTM kiêm Trợ lý Chủ tịch HĐQT và Trưởng ban kiểm soát nội bộ đối với Ông Nguyễn Văn Lượng

Xem thêm
Công văn về việc gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính năm 2018

Công văn về việc gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính năm 2018

Ngày: 26-03-2018 | Lượt xem: 249

Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC xin trân trọng thôn báo "Công văn về việc gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính năm 2018"

Xem thêm
Công văn về việc gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính năm 2017

Công văn về việc gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính năm 2017

Ngày: 26-03-2018 | Lượt xem: 170

Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC xin trân trọng thông báo "Công văn về việc gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính năm 2017".

Xem thêm
Công văn chấp thuận của Sở KH & ĐT TP Hải Phòng về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Công văn chấp thuận của Sở KH & ĐT TP Hải Phòng về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Ngày: 23-03-2018 | Lượt xem: 181

  2018_03_23_AMECC_Công văn chấp thuận của Sở KH&ĐT TP Hải Phòng về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Xem thêm
Quyết Định của Hội Đồng Quản Trị Công Ty - Về việc "đầu tư ra nước ngoài"

Quyết Định của Hội Đồng Quản Trị Công Ty - Về việc "đầu tư ra nước ngoài"

Ngày: 16-03-2018 | Lượt xem: 467

Quyết Định của Hội Đồng Quản Trị Công Ty - Về việc "đầu tư ra nước ngoài"

Xem thêm
Nghị quyết hội đồng quản trị - Xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Nghị quyết hội đồng quản trị - Xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Ngày: 09-03-2018 | Lượt xem: 476

Nghị quyết hội đồng quản trị - Xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Xem thêm
Công văn chấp thuận của Ủy Ban chứng khoán NN về việc gia hạn công bố BCTC của Công ty CP CKXD AMECC

Công văn chấp thuận của Ủy Ban chứng khoán NN về việc gia hạn công bố BCTC của Công ty CP CKXD AMECC

Ngày: 06-02-2018 | Lượt xem: 241

Công văn chấp thuận của Ủy Ban chứng khoán NN về việc gia hạn công bố BCTC của Công ty CP CKXD AMECC

Xem thêm
Công văn giải trình biến động lợi nhuận quý IV.2017 so với cùng kỳ năm 2016

Công văn giải trình biến động lợi nhuận quý IV.2017 so với cùng kỳ năm 2016

Ngày: 06-02-2018 | Lượt xem: 211

Công văn giải trình biến động lợi nhuận quý IV.2017 so với cùng kỳ năm 2016

Xem thêm
AMECC - Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh Lisemco 2-1

AMECC - Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh Lisemco 2-1

Ngày: 30-01-2018 | Lượt xem: 285

  V/v: AMECC - Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh Lisemco 2-1

Xem thêm
Nghị quyết của HĐQT Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC vv Hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu phát hành riêng lẻ

Nghị quyết của HĐQT Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC vv Hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu phát hành riêng lẻ

Ngày: 09-01-2018 | Lượt xem: 450

Nghị quyết của HĐQT Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC vv Hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu phát hành riêng lẻ

Xem thêm
Quyết định của HĐQT Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC vv góp vốn thành lập Công ty tư vấn và đầu tư AMECC

Quyết định của HĐQT Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC vv góp vốn thành lập Công ty tư vấn và đầu tư AMECC

Ngày: 30-12-2017 | Lượt xem: 544

  Quyết định của HĐQT Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC vv góp vốn thành lập Công ty tư vấn và đầu tư AMECC

Xem thêm
Thông báo về việc tạm ngừng hoạt động kinh doanh CN Quảng Ninh

Thông báo về việc tạm ngừng hoạt động kinh doanh CN Quảng Ninh

Ngày: 07-12-2017 | Lượt xem: 209

Thông báo về việc tạm ngừng hoạt động kinh doanh CN Quảng Ninh

Xem thêm
NGHỊ QUYẾT: Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2017 (điều chỉnh)

NGHỊ QUYẾT: Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2017 (điều chỉnh)

Ngày: 06-12-2017 | Lượt xem: 440

NGHỊ QUYẾT: Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC - Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2017

Xem thêm
 Nghị quyết của HĐQT Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC vv Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2017 (điều chỉnh)

Nghị quyết của HĐQT Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC vv Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2017 (điều chỉnh)

Ngày: 27-11-2017 | Lượt xem: 405

 Nghị quyết của HĐQT Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC vv Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2017 (điều chỉnh)

Xem thêm
BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

Ngày: 07-11-2017 | Lượt xem: 239

Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Xem thêm