Tiếng ViệtTiếng AnhMyanmar

ẢNh đại diện

Công bố thông tin

Công bố thông tin

Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC

Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC

Ngày: 16-04-2018 | Lượt xem: 198

Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC

Xem thêm
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng  chốt danh sách người sở hữu chứng khoán tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng  chốt danh sách người sở hữu chứng khoán tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Ngày: 06-04-2018 | Lượt xem: 213

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng  chốt danh sách người sở hữu chứng khoán tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Xem thêm
Nghị quyết HĐQT v/v điều chỉnh danh sách Nhà đầu tư mua cổ phiểu phát hành riêng lẻ

Nghị quyết HĐQT v/v điều chỉnh danh sách Nhà đầu tư mua cổ phiểu phát hành riêng lẻ

Ngày: 05-04-2018 | Lượt xem: 232

" Nghị quyết HĐQT Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC vv điều chỉnh danh sách Nhà đầu tư mua cổ phiểu phát hành riêng lẻ tăng VĐL Công ty từ 150 tỷ lên 200 tỷ đồng"

Xem thêm
Công văn chấp thuận của UBCKNN vv gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2018 của Công ty CP CKXD AMECC

Công văn chấp thuận của UBCKNN vv gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2018 của Công ty CP CKXD AMECC

Ngày: 03-04-2018 | Lượt xem: 215

Công văn chấp thuận của UBCKNN vv gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2018 của Công ty CP CKXD AMECC

Xem thêm
Thay đổi nhân sự công ty Ông Nguyễn Văn Lượng 02.04.2018

Thay đổi nhân sự công ty Ông Nguyễn Văn Lượng 02.04.2018

Ngày: 02-04-2018 | Lượt xem: 247

Thay đổi nhân sự công ty Ông Nguyễn Văn Lượng 02.04.2018

Xem thêm
Quyết định HĐQT Công ty vv miễn nhiệm chức danh PTGĐ Công ty

Quyết định HĐQT Công ty vv miễn nhiệm chức danh PTGĐ Công ty

Ngày: 01-04-2018 | Lượt xem: 295

 Quyết định HĐQT Công ty vv miễn nhiệm chức danh PTGĐ Công ty và bổ nhiệm chức danh Giám đốc Ban KDTM kiêm Trợ lý Chủ tịch HĐQT và Trưởng ban kiểm soát nội bộ đối với Ông Nguyễn Văn Lượng

Xem thêm
Công văn về việc gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính năm 2018

Công văn về việc gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính năm 2018

Ngày: 26-03-2018 | Lượt xem: 294

Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC xin trân trọng thôn báo "Công văn về việc gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính năm 2018"

Xem thêm
Công văn về việc gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính năm 2017

Công văn về việc gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính năm 2017

Ngày: 26-03-2018 | Lượt xem: 205

Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC xin trân trọng thông báo "Công văn về việc gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính năm 2017".

Xem thêm
Công văn chấp thuận của Sở KH & ĐT TP Hải Phòng về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Công văn chấp thuận của Sở KH & ĐT TP Hải Phòng về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Ngày: 23-03-2018 | Lượt xem: 206

  2018_03_23_AMECC_Công văn chấp thuận của Sở KH&ĐT TP Hải Phòng về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Xem thêm
Quyết Định của Hội Đồng Quản Trị Công Ty - Về việc "đầu tư ra nước ngoài"

Quyết Định của Hội Đồng Quản Trị Công Ty - Về việc "đầu tư ra nước ngoài"

Ngày: 16-03-2018 | Lượt xem: 538

Quyết Định của Hội Đồng Quản Trị Công Ty - Về việc "đầu tư ra nước ngoài"

Xem thêm
Nghị quyết hội đồng quản trị - Xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Nghị quyết hội đồng quản trị - Xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Ngày: 09-03-2018 | Lượt xem: 541

Nghị quyết hội đồng quản trị - Xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Xem thêm
Công văn chấp thuận của Ủy Ban chứng khoán NN về việc gia hạn công bố BCTC của Công ty CP CKXD AMECC

Công văn chấp thuận của Ủy Ban chứng khoán NN về việc gia hạn công bố BCTC của Công ty CP CKXD AMECC

Ngày: 06-02-2018 | Lượt xem: 269

Công văn chấp thuận của Ủy Ban chứng khoán NN về việc gia hạn công bố BCTC của Công ty CP CKXD AMECC

Xem thêm
Công văn giải trình biến động lợi nhuận quý IV.2017 so với cùng kỳ năm 2016

Công văn giải trình biến động lợi nhuận quý IV.2017 so với cùng kỳ năm 2016

Ngày: 06-02-2018 | Lượt xem: 225

Công văn giải trình biến động lợi nhuận quý IV.2017 so với cùng kỳ năm 2016

Xem thêm
AMECC - Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh Lisemco 2-1

AMECC - Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh Lisemco 2-1

Ngày: 30-01-2018 | Lượt xem: 309

  V/v: AMECC - Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh Lisemco 2-1

Xem thêm
Nghị quyết của HĐQT Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC vv Hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu phát hành riêng lẻ

Nghị quyết của HĐQT Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC vv Hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu phát hành riêng lẻ

Ngày: 09-01-2018 | Lượt xem: 491

Nghị quyết của HĐQT Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC vv Hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu phát hành riêng lẻ

Xem thêm