Tiếng ViệtTiếng AnhMyanmar

ẢNh đại diện

Công bố thông tin

Công bố thông tin

Quyết định của HĐQT Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC về việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Lisemco 2-1

Quyết định của HĐQT Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC về việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Lisemco 2-1

Ngày: 11-10-2017 | Lượt xem: 515

  Quyết định của HĐQT Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC về việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Lisemco 2-1

Xem thêm
Giấy xác nhận bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC

Giấy xác nhận bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC

Ngày: 04-10-2017 | Lượt xem: 295

  Giấy xác nhận bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC

Xem thêm
Quyết định của HĐQT Công ty về việc góp vốn thành lập và cử người đại diện phần vốn góp tại Công ty cổ phần VIPAMECC

Quyết định của HĐQT Công ty về việc góp vốn thành lập và cử người đại diện phần vốn góp tại Công ty cổ phần VIPAMECC

Ngày: 26-09-2017 | Lượt xem: 1644

  Quyết định của HĐQT Công ty về việc góp vốn thành lập và cử người đại diện phần vốn góp tại Công ty cổ phần VIPAMECC.

Xem thêm
AMECC - Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Quyết định của ĐHĐCĐ về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

AMECC - Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Quyết định của ĐHĐCĐ về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

Ngày: 26-09-2017 | Lượt xem: 343

  V/v: Thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

Xem thêm
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH AMECC MYANMAR

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH AMECC MYANMAR

Ngày: 25-08-2017 | Lượt xem: 238

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH AMECC MYANMAR

Xem thêm
AMECC - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

AMECC - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Ngày: 23-08-2017 | Lượt xem: 230

  AMECC - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Xem thêm
Công văn giải trình biến động lợi nhuật 06 tháng đầu năm 2017 so với cùng kỳ năm 2016

Công văn giải trình biến động lợi nhuật 06 tháng đầu năm 2017 so với cùng kỳ năm 2016

Ngày: 23-08-2017 | Lượt xem: 207

Công văn giải trình biến động lợi nhuật 06 tháng đầu năm 2017 so với cùng kỳ năm 2016

Xem thêm
AMECC - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

AMECC - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Ngày: 21-08-2017 | Lượt xem: 479

  AMECC - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Xem thêm
Thông báo số 114 TB/2017-AMECC về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2016

Thông báo số 114 TB/2017-AMECC về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2016

Ngày: 15-08-2017 | Lượt xem: 308

  Thông báo số 114 TB/2017-AMECC về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2016

Xem thêm
AMECC - Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn của công ty CP Cơ khí Xây dựng AMECC

AMECC - Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn của công ty CP Cơ khí Xây dựng AMECC

Ngày: 15-08-2017 | Lượt xem: 337

  AMECC - Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn của công ty CP Cơ khí Xây dựng AMECC

Xem thêm
Quyết định của HĐQT Công ty về việc thành lập Công ty 100% vốn đầu tư của Công ty tại Myanmar

Quyết định của HĐQT Công ty về việc thành lập Công ty 100% vốn đầu tư của Công ty tại Myanmar

Ngày: 22-07-2017 | Lượt xem: 1727

  Quyết định của HĐQT Công ty về việc thành lập Công ty 100% vốn đầu tư của Công ty tại Myanmar.

Xem thêm
Quyết định của HĐQT Công ty về việc Bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty tại Myanmar - Ông Nguyễn Hồng Quân

Quyết định của HĐQT Công ty về việc Bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty tại Myanmar - Ông Nguyễn Hồng Quân

Ngày: 22-07-2017 | Lượt xem: 629

Quyết định của HĐQT Công ty về việc Bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty tại Myanmar - Ông Nguyễn Hồng Quân

Xem thêm
AMECC - Quyết định thay đổi người đứng đầu chi nhánh Công ty - Chi nhánh Quảng Ninh

AMECC - Quyết định thay đổi người đứng đầu chi nhánh Công ty - Chi nhánh Quảng Ninh

Ngày: 09-07-2017 | Lượt xem: 402

Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng Amecc - Quyết định thay đổi người đứng đầu chi nhánh Công ty - Chi nhánh Quảng Ninh

Xem thêm
V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017

V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017

Ngày: 30-06-2017 | Lượt xem: 249

V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017

Xem thêm
Quyết định bổ nhiệm giám đốc chi nhánh Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC - Chi nhánh Quảng Ninh

Quyết định bổ nhiệm giám đốc chi nhánh Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC - Chi nhánh Quảng Ninh

Ngày: 26-04-2017 | Lượt xem: 1716

QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Nay bổ nhiệm ông Khổng Huỳnh Thành; Số CBCNV: 01-981 Chức danh, nghề nghiệp: Kỹ sư điện. Bậc lương: 5/8; Hệ số: 3,58; Mức lương: 6.086.000 đ. Hiện đang nghỉ không hưởng lương từ ngày 01/06/2016. Nay giữ chức vụ : Giám đốc Chi nhánh Quảng Ninh. Thực hiện kể từ ngày 26 tháng 04 năm 2017

Xem thêm