Tiếng ViệtTiếng AnhMyanmar

ẢNh đại diện

Công bố thông tin

Công bố thông tin

AMECC - Thông báo giới thiệu chức danh và mẫu chữ ký của ông Ngô Quốc Thịnh - Tổng Giám Đốc AMECC

AMECC - Thông báo giới thiệu chức danh và mẫu chữ ký của ông Ngô Quốc Thịnh - Tổng Giám Đốc AMECC

Ngày: 06-04-2017 | Lượt xem: 1026

AMECC - Thông báo giới thiệu chức danh và mẫu chữ ký của ông Ngô Quốc Thịnh - Tổng Giám Đốc Công ty CP Cơ Khí Xây Dựng Amecc

Xem thêm
Quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng Amecc

Quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng Amecc

Ngày: 05-04-2017 | Lượt xem: 3106

AMECC - Quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng Amecc

Xem thêm
Thông báo thay đổi nhân sự HĐQT 03.04.2017

Thông báo thay đổi nhân sự HĐQT 03.04.2017

Ngày: 03-04-2017 | Lượt xem: 225

Thông báo thay đổi nhân sự HĐQT 03.04.2017

Xem thêm
AMECC - Công văn giải trình biến động 10% lợi nhuận năm 2016 so với cùng kỳ năm 2015

AMECC - Công văn giải trình biến động 10% lợi nhuận năm 2016 so với cùng kỳ năm 2015

Ngày: 07-03-2017 | Lượt xem: 333

Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC năm 2016 biến động hơn 10% so với năm 2015, theo quy định tại Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ tại chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán,...

Xem thêm
AMECC - Thông báo cổ đông đến đổi sổ chứng nhận sở hữu cổ phần

AMECC - Thông báo cổ đông đến đổi sổ chứng nhận sở hữu cổ phần

Ngày: 17-02-2017 | Lượt xem: 306

Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC xin thông báo cho Quý cổ đông được biết để đến nhận sổ chứng nhận sở hữu cổ phần. Khi đến nhận đề nghị Quý Cổ đông mang theo Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân để đối chiếu nhận sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.

Xem thêm
AMECC - Thông báo mời tham dự Hướng dẫn mở tài khoản giao dịch chứng khoán.

AMECC - Thông báo mời tham dự Hướng dẫn mở tài khoản giao dịch chứng khoán.

Ngày: 17-02-2017 | Lượt xem: 264

Thực hiện Nghị Quyết của Đại hội cổ đông của công ty ngày 27/03/2016 Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC đã hoàn thành thủ tục lưu ký chứng khoán của Công ty tại Trung tâm lưu ký chứng khoán ( Công văn chấp thuận số 13/2017/GCP-VSD ngày 12/01/2017) và được sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty trên sàn Upcom (Quyết định số 66/QĐ-SGDHN ngày 23/01/2017)

Xem thêm
BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT 2013

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT 2013

Ngày: 09-02-2017 | Lượt xem: 237

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT 2013

Xem thêm
Thông báo: Ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của Công ty CP Cơ khí Xây dựng AMECC

Thông báo: Ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của Công ty CP Cơ khí Xây dựng AMECC

Ngày: 26-01-2017 | Lượt xem: 333

Thông báo: Ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của Công ty CP Cơ khí Xây dựng AMECC

Xem thêm
AMECC - Quyết định Về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty CP Cơ khí Xây dựng AMECC

AMECC - Quyết định Về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty CP Cơ khí Xây dựng AMECC

Ngày: 26-01-2017 | Lượt xem: 305

Căn cứ Quyết định số 01/2009/QĐ-TTg ngày 02/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội; Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành kèm thao Quyết định số 2882/QĐ-BTC ngày 22/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;...

Xem thêm
Thay đổi người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin

Thay đổi người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin

Ngày: 20-01-2017 | Lượt xem: 249

Tải File tại đây...

Xem thêm
Gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính (BCTC) của Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng AMECC

Gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính (BCTC) của Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng AMECC

Ngày: 17-01-2017 | Lượt xem: 273

Gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính (BCTC) của Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng AMECC Tải file PDF tại đây...

Xem thêm
Giấy chứng nhận Đăng ký chứng khoán - Ngày 12/01/2017

Giấy chứng nhận Đăng ký chứng khoán - Ngày 12/01/2017

Ngày: 16-01-2017 | Lượt xem: 163

Tải File PDF tại đây...

Xem thêm
Quyết định bổ nhiệm phó tổng giám đốc và kế toán trưởng công ty cổng phần cơ khí xây dựng Amecc

Quyết định bổ nhiệm phó tổng giám đốc và kế toán trưởng công ty cổng phần cơ khí xây dựng Amecc

Ngày: 08-12-2016 | Lượt xem: 686

Quyết định bổ nhiệm phó tổng giám đốc và kế toán trưởng công ty cổng phần cơ khí xây dựng Amecc

Xem thêm
AMECC - Báo cáo phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

AMECC - Báo cáo phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Ngày: 07-12-2016 | Lượt xem: 213

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC - BÁO CÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ GIAI ĐOẠN TỪ NGÀY 31/10/2016 ĐẾN NGÀY 08/11/2016

Xem thêm