Tiếng ViệtTiếng AnhMyanmar

ẢNh đại diện

Công bố thông tin

Công bố thông tin

Quyết định của HĐQT Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC vv góp vốn thành lập Công ty tư vấn và đầu tư AMECC

Quyết định của HĐQT Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC vv góp vốn thành lập Công ty tư vấn và đầu tư AMECC

Ngày: 30-12-2017 | Lượt xem: 587

  Quyết định của HĐQT Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC vv góp vốn thành lập Công ty tư vấn và đầu tư AMECC

Xem thêm
Thông báo về việc tạm ngừng hoạt động kinh doanh CN Quảng Ninh

Thông báo về việc tạm ngừng hoạt động kinh doanh CN Quảng Ninh

Ngày: 07-12-2017 | Lượt xem: 230

Thông báo về việc tạm ngừng hoạt động kinh doanh CN Quảng Ninh

Xem thêm
NGHỊ QUYẾT: Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2017 (điều chỉnh)

NGHỊ QUYẾT: Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2017 (điều chỉnh)

Ngày: 06-12-2017 | Lượt xem: 498

NGHỊ QUYẾT: Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC - Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2017

Xem thêm
 Nghị quyết của HĐQT Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC vv Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2017 (điều chỉnh)

Nghị quyết của HĐQT Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC vv Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2017 (điều chỉnh)

Ngày: 27-11-2017 | Lượt xem: 460

 Nghị quyết của HĐQT Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC vv Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2017 (điều chỉnh)

Xem thêm
BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

Ngày: 07-11-2017 | Lượt xem: 265

Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Xem thêm
Quyết định của HĐQT Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC về việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Lisemco 2-1

Quyết định của HĐQT Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC về việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Lisemco 2-1

Ngày: 11-10-2017 | Lượt xem: 572

  Quyết định của HĐQT Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC về việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Lisemco 2-1

Xem thêm
Giấy xác nhận bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC

Giấy xác nhận bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC

Ngày: 04-10-2017 | Lượt xem: 332

  Giấy xác nhận bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC

Xem thêm
Quyết định của HĐQT Công ty về việc góp vốn thành lập và cử người đại diện phần vốn góp tại Công ty cổ phần VIPAMECC

Quyết định của HĐQT Công ty về việc góp vốn thành lập và cử người đại diện phần vốn góp tại Công ty cổ phần VIPAMECC

Ngày: 26-09-2017 | Lượt xem: 1850

  Quyết định của HĐQT Công ty về việc góp vốn thành lập và cử người đại diện phần vốn góp tại Công ty cổ phần VIPAMECC.

Xem thêm
AMECC - Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Quyết định của ĐHĐCĐ về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

AMECC - Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Quyết định của ĐHĐCĐ về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

Ngày: 26-09-2017 | Lượt xem: 382

  V/v: Thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

Xem thêm
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH AMECC MYANMAR

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH AMECC MYANMAR

Ngày: 25-08-2017 | Lượt xem: 270

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH AMECC MYANMAR

Xem thêm
AMECC - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

AMECC - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Ngày: 23-08-2017 | Lượt xem: 248

  AMECC - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Xem thêm
Công văn giải trình biến động lợi nhuật 06 tháng đầu năm 2017 so với cùng kỳ năm 2016

Công văn giải trình biến động lợi nhuật 06 tháng đầu năm 2017 so với cùng kỳ năm 2016

Ngày: 23-08-2017 | Lượt xem: 229

Công văn giải trình biến động lợi nhuật 06 tháng đầu năm 2017 so với cùng kỳ năm 2016

Xem thêm
AMECC - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

AMECC - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Ngày: 21-08-2017 | Lượt xem: 513

  AMECC - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Xem thêm
Thông báo số 114 TB/2017-AMECC về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2016

Thông báo số 114 TB/2017-AMECC về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2016

Ngày: 15-08-2017 | Lượt xem: 331

  Thông báo số 114 TB/2017-AMECC về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2016

Xem thêm
AMECC - Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn của công ty CP Cơ khí Xây dựng AMECC

AMECC - Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn của công ty CP Cơ khí Xây dựng AMECC

Ngày: 15-08-2017 | Lượt xem: 363

  AMECC - Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn của công ty CP Cơ khí Xây dựng AMECC

Xem thêm