Tiếng ViệtTiếng AnhMyanmar

ẢNh đại diện

Công bố thông tin

Công bố thông tin

Thay đổi người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin

Thay đổi người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin

Ngày: 20-01-2017 | Lượt xem: 274

Tải File tại đây...

Xem thêm
Gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính (BCTC) của Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng AMECC

Gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính (BCTC) của Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng AMECC

Ngày: 17-01-2017 | Lượt xem: 315

Gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính (BCTC) của Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng AMECC Tải file PDF tại đây...

Xem thêm
Giấy chứng nhận Đăng ký chứng khoán - Ngày 12/01/2017

Giấy chứng nhận Đăng ký chứng khoán - Ngày 12/01/2017

Ngày: 16-01-2017 | Lượt xem: 185

Tải File PDF tại đây...

Xem thêm
Quyết định bổ nhiệm phó tổng giám đốc và kế toán trưởng công ty cổng phần cơ khí xây dựng Amecc

Quyết định bổ nhiệm phó tổng giám đốc và kế toán trưởng công ty cổng phần cơ khí xây dựng Amecc

Ngày: 08-12-2016 | Lượt xem: 796

Quyết định bổ nhiệm phó tổng giám đốc và kế toán trưởng công ty cổng phần cơ khí xây dựng Amecc

Xem thêm
AMECC - Báo cáo phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

AMECC - Báo cáo phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Ngày: 07-12-2016 | Lượt xem: 241

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC - BÁO CÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ GIAI ĐOẠN TỪ NGÀY 31/10/2016 ĐẾN NGÀY 08/11/2016

Xem thêm
Quyết định của hội đồng quản trị công ty về việc đăng ký lại đăng ký kinh doanh

Quyết định của hội đồng quản trị công ty về việc đăng ký lại đăng ký kinh doanh

Ngày: 21-11-2016 | Lượt xem: 307

Quyết định của hội đồng quản trị công ty về việc đăng ký lại đăng ký kinh doanh

Xem thêm
Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện đăng ký lưu ký chứng khoán tại VSD và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống UPCOM

Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện đăng ký lưu ký chứng khoán tại VSD và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống UPCOM

Ngày: 16-11-2016 | Lượt xem: 213

Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện đăng ký lưu ký chứng khoán tại VSD và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống UPCOM

Xem thêm
THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN TẠI VSD VÀ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH TRÊN HỆ THÔNG UPCOM

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN TẠI VSD VÀ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH TRÊN HỆ THÔNG UPCOM

Ngày: 16-11-2016 | Lượt xem: 244

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN TẠI VSD VÀ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH TRÊN HỆ THÔNG UPCOM

Xem thêm
CÔNG VĂN CHẤP NHUẬN CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

CÔNG VĂN CHẤP NHUẬN CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Ngày: 02-11-2016 | Lượt xem: 226

CÔNG VĂN CHẤP THUẬN CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU Tải xuống file PDF tại đây Cập nhật nội dung tại đây...

Xem thêm
NGHỊ QUYẾT- CHI TIẾT PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ NĂM 2016

NGHỊ QUYẾT- CHI TIẾT PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ NĂM 2016

Ngày: 12-10-2016 | Lượt xem: 483

NGHỊ QUYẾT- CHI TIẾT PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ NĂM 2016

Xem thêm
NGHỊ QUYẾT- THÔNG QUA VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2016

NGHỊ QUYẾT- THÔNG QUA VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2016

Ngày: 04-10-2016 | Lượt xem: 342

NGHỊ QUYẾT- THÔNG QUA VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2016

Xem thêm
NGHỊ QUYẾT- PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2016

NGHỊ QUYẾT- PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2016

Ngày: 03-10-2016 | Lượt xem: 457

NGHỊ QUYẾT- PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2016

Xem thêm
BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY 2016

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY 2016

Ngày: 14-06-2016 | Lượt xem: 357

BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Xem thêm
BÁO CÁO VỀ VIỆC XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

BÁO CÁO VỀ VIỆC XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Ngày: 21-05-2016 | Lượt xem: 230

BÁO CÁO VỀ VIỆC XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Xem thêm