Tiếng ViệtTiếng AnhMyanmar

ẢNh đại diện

Công bố thông tin

Công bố thông tin

THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2011

THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2011

Ngày: 15-05-2014 | Lượt xem: 162

THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2011...

Xem thêm
NGHỊ QUYẾT XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY NĂM 2012

NGHỊ QUYẾT XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY NĂM 2012

Ngày: 22-03-2014 | Lượt xem: 186

CẬP NHẬT TIÊU ĐỀ TẠI ĐÂY ...

Xem thêm
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo

Ngày: 22-03-2014 | Lượt xem: 150

...

Xem thêm
AMECC - Công bố thông tin về thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 9 ngày 6/6/2013

AMECC - Công bố thông tin về thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 9 ngày 6/6/2013

Ngày: 10-06-2013 | Lượt xem: 198

Công ty Cổ Phần Lisemco 2 thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 9 ngày 6/6/2013

Xem thêm
Danh sách nhân sự Hội đông quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2018

Danh sách nhân sự Hội đông quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2018

Ngày: 03-05-2013 | Lượt xem: 184

Công ty Cổ phần Lisemco 2 công bố như sau: Hội đông quản trị - Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch - Ông Nguyễn Văn Thọ, Thành viên - Ông Đào Văn Hạp, Thành viên Ban kiểm soát: - Ông Nguyễn Hữu Phong, Trưởng ban - Ông Hoàng Trung Hướng, Thành viên - Ông Vũ Tuấn Dũng.

Xem thêm
Thay đổi Trưởng phòng Tài chính Kế toán

Thay đổi Trưởng phòng Tài chính Kế toán

Ngày: 03-05-2013 | Lượt xem: 189

Công ty Cổ phần Lisemco 2 công bố: Bà Nguyễn Thị Tân giữ chức vụ Quyền Trưởng phòng Tài chính Kế toán thay ông Nguyễn Đức Thành kể từ ngày 3/5/2013. 

Xem thêm
THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

Ngày: 11-04-2013 | Lượt xem: 187

...

Xem thêm
Phương án tăng vốn điều lệ

Phương án tăng vốn điều lệ

Ngày: 11-04-2013 | Lượt xem: 264

...

Xem thêm
NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA HỒ SƠ VÀ TIÊU CHUẨN CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ

NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA HỒ SƠ VÀ TIÊU CHUẨN CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ

Ngày: 11-04-2013 | Lượt xem: 150

Cập nhật nội dung tại đây...

Xem thêm
NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2013

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2013

Ngày: 09-04-2013 | Lượt xem: 242

Cập nhật nội dung tại đây...

Xem thêm
QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Ngày: 09-04-2013 | Lượt xem: 259

...

Xem thêm
Bổ nhiệm ông Vũ Ngọc Tuấn giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc

Bổ nhiệm ông Vũ Ngọc Tuấn giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc

Ngày: 02-11-2012 | Lượt xem: 176

Công ty Cổ phần Lisemco 2 công bố thời hạn 5 năm, kể từ ngày 11/3/2013. 

Xem thêm