Tiếng ViệtTiếng AnhMyanmar

ẢNh đại diện

Gia công chế tạo

Gia công chế tạo

DỰ ÁN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VẬN TẢI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Phạm vi công việc của AMECC: Gói thầu NW-6 (Hỗ trợ hàng hải- Mua vật tư thiết bị, gia công chế tạo, thi công xây lắp hành lang đường thủy quốc gia số 3(Km 207+000- Km 310+000) ...

 

DỰ ÁN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VẬN TẢI

ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

 

Địa điểm: KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Chủ đầu tư: Ban quản lý các dự án đường thủy nội địa phía Nam (PMU-SIW).

Phạm vi công việc của AMECC:  Gói thầu NW-6 (Hỗ trợ hàng hải- Mua vật tư thiết bị, gia công chế tạo, thi công xây lắp hành lang đường thủy quốc gia  số 3(Km 207+000- Km 310+000)

 

 

 

 

 

 

 

Chia sẻ