Tiếng ViệtTiếng AnhMyanmar

ẢNh đại diện

Hợp tác & đầu tư

Hợp tác & đầu tư

LISEMCO 2 VỚI DỰ ÁN PHÁT TRIỂN VẬN TẢI ĐƯỜNG THỦY

Ngày 25 tháng 9 năm 2014, Liên danh LISEMCO 2 và HACCO đã ký hợp đồng NW-6 với Ban quản lý các dự án đường thủy nội địa phía nam (PMU-SIW) về việc Cung cấp và lắp đặt hành lang đường thủy quốc gia số 3 (Km 207+000 - Km 310+000) . Đây là một trong những hợp đồng quan trọng nằm trong Dự án phát triển cơ sở hạ tầng vận tải vùng Đồng bằng sông Cửu Long . Dự án đi qua 14 tỉnh thuộc Đồng bằng Sông cử Long. Chủ đầu tư là Cục Đường thủy nội địa Việt Nam...

LISEMCO 2 VỚI DỰ ÁN PHÁT TRIỂN VẬN TẢI ĐƯỜNG THỦY

Ngày 25 tháng 9 năm 2014, Liên danh LISEMCO 2 và HACCO đã ký hợp đồng NW-6 với Ban quản lý các dự án đường thủy nội địa phía nam (PMU-SIW) về việc “ Cung cấp và lắp đặt hành lang đường thủy quốc gia số 3 (Km 207+000 - Km 310+000)”.

 

Đây là một trong những hợp đồng quan trọng nằm trong “Dự án phát triển cơ sở hạ tầng vận tải vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long”. Dự án đi qua 14 tỉnh thuộc Đồng Bằng Sông Cửu Long. Chủ đầu tư là Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, đại diện Chủ đầu tư là Ban Quản lý các Dự án Đường thủy nội địa phía Nam. Tổng mức đầu tư Dự án là 312,02

triệu USD.

Với hợp đồng này, liên danh LISEMCO 2-HACCO sẽ thi công toàn bộ hệ thống bảo vệ hành lang đường thủy quốc gia số 3, xuyên qua 2 tỉnh Sóc Trăng và Bạc Liêu, với chiều dài 103 Km (thiết kế, cung cấp, gia công chế tạo và lắp đặt toàn bộ phao tiêu, đèn báo, biển báo...và thi công phần xây dựng liên quan).

 

Liên danh LISEMCO 2-HACCO đã bắt đầu triển khai các công việc cần thiết đảm bảo thi công đáp ứng tiến độ cũng như yêu cầu kỹ thuật của Chủ đầu tư.

Hải Phòng ngày 10/10/2014

Thanh Tú

 

Chia sẻ