ẢNh đại diện

Quy trình tuyển dụng

Quy trình tuyển dụng

Đơn ứng tuyển

Đơn ứng tuyển

Ngày: 03-06-2020 | Lượt xem: 1496

Ứng viên tải form này điền thông tin và gửi email về địa chỉ Email: huynhvd@ameccjsc.com.vn

Xem thêm
Quy trình tuyển dụng Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC

Quy trình tuyển dụng Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC

Ngày: 02-08-2018 | Lượt xem: 2644

Nhằm đảm bảo quá trình tuyển dụng diễn ra công bằng, từ đó có thể lựa chọn và cung ứng cho các phòng ban, đơn vị sản xuất nguồn lao động chất lượng cao đáp ứng nhu cầu sản xuất. Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC  đã xây dựng bộ quy trình tuyển dụng chuẩn ( File đính kèm) để cung cấp tới các phòng ban đơn vị và các ứng viên. 

Xem thêm