ẢNh đại diện

Tin tức AMECC

Tin tức AMECC

AMECC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014

Vào sáng ngày 04/5/2014, Công ty cổ phần Lisemco 2 đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014. Tới dự Đại hội có các vị khách mời đến từ Tổng Công ty lắp máy Việt Nam( Lilama) và các cổ đông sang lập. Về phía Công ty cổ phần Lisemco 2 có ông Nguyễn Anh Tuấn Chủ tịch HĐQT Công ty, ông Nguyễn Văn Thọ - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty, các thành viên Ban kiểm soát, đặc biệt là sự có mặt của 258 cổ đông và...

 

LISEMCO 2 TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

THƯỜNG NIÊN 2014

 

 

 

Vào sáng ngày 04/5/2014, Công ty cổ phần Lisemco 2 đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014. Tới dự Đại hội có các vị khách mời đến từ Tổng Công ty lắp máy Việt Nam( Lilama) và các cổ đông sang lập. Về phía Công ty cổ phần Lisemco 2 có ông Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT Công ty, ông Nguyễn Văn Thọ - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty, các thành viên Ban kiểm soát, đặc biệt là sự có mặt của 258 cổ đông  và người được ủy quyền dự họp đại diện cho 6.276.468 cổ phần, chiếm tỷ lệ 89,66 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Năm 2013 là một năm đầy thách thức đối với Lisemco 2. Tuy vậy, Lisemco 2 đã vượt qua những thách thức đó với kết quả đáng ghi nhận, giá trị Tổng sản lượng đạt 483,9 tỷ đồng, doanh thu đạt 361,1 tỷ đồng trở thành một trong những Công ty có tốc độ tăng trưởng bền vững của ngành cơ khí Việt Nam.

Năm 2013 cũng đã ghi dấu sự hội nhập sâu rộng của Lisemco 2 ra thị trường Quốc tế bằng việc ký kết các hợp đồng xuất khẩu thiết bị, KCT ra nước ngoài như Chi lê, Ấn Độ, Singapore…

 

 

Đại hội đã thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2013, phương hướng, kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2014, báo cáo hoạt động của HĐQT, báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát. Sau khi nghe các báo cáo, đồng thời hiểu được chiến lược kinh doanh đúng đắn và kết quả kinh doanh khả quan của Công ty, các cổ đông đã cùng nhau thảo luận và bày tỏ sự vui mừng trước kết quả mà Công ty đạt được đồng thời các cổ đông đã tích cực đóng góp với Công ty nhiều kế sách trong SXKD, quản trị doanh nghiệp cũng như các lĩnh vực khác.

Các cổ đông cũng bày tỏ sự tin tưởng vào sự đoàn kết, đồng thuận, phối hợp chặt chẽ giữa HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty. Qua đó Công ty sẽ phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục tạo đà cho năm 2014 với những thành công mới.

Đại hội kết thúc thành công với sự nhất trí cao, thể hiện niềm tin và sự kỳ vọng của các cổ đông vào sự phát triển của Công ty, mở ra một tương lai vững chắc cho Lisemco 2.

Hải Phòng, 5/5/2014

Huyền Trang

 

Chia sẻ