ẢNh đại diện

Tin tức hoạt động

Tin tức hoạt động

AMECC CHẾ TẠO HỆ THỐNG BYPASS

Sản xuất điện đang phát triển trên nền tảng công nghệ và mô hình hoạt động mới để phù hợp với công nghệ số thông minh tạo tính linh hoạt, tăng hiệu suất làm việc và đảm bảo thân thiện với môi trường.

Nhằm đáp ứng kỳ vọng của khách hàng và các tiêu chuẩn Quốc tế, AMECC đã được chọn là đơn vị “Cung cấp, gia công Hệ thống Bypass” phục vụ cho việc sửa chữa hoặc thay thế hệ thống chính, đạt tiêu chuẩn chất lượng cao.

Ngày 30/6/2019, Công ty  STEJASA AGREGADOS  INDUSTRIALES, S.A. đã chính thức ký hợp đồng với Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC hạng mục chế tạo “Hệ thống phụ-Bypass Systems” cho dự án điện DUQM của Oman.

Ngày 23/01/2020 AMECC đã bàn giao 02 bộ Bypass Systems cho Công ty  STEJASA AGREGADOS  INDUSTRIALES, S.A.

Kế hoạch tiếp theo ngày 10/4/2020, AMECC sẽ bàn giao tiếp 03 bộ Bypass Systems theo hợp đồng.

 

Chia sẻ