ẢNh đại diện

Tin tức AMECC

Tin tức AMECC

AMECC ký hợp đồng EPC Dự án Nhà máy điện mặt trời Phước Thái 1

Ngày 5 tháng 9 năm 2019, AMECC đã ký hợp đồng EPC với EVN về Thiết kế, Mua thiết bị và Xây lắp Dự án Nhà máy Điện mặt trời Phước Thái 1.

Tại buổi lễ ký hợp đồng, Tổng giám đốc Nguyễn Văn Thọ cam kết với EVN, bằng kinh nghiệm và nguồn lực của AMECC, sẽ thi công dự án đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và tiến độ của chủ đầu tư đề ra.

Công việc thi công các nhà máy điện là một trong những điểm mạnh của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC. Công ty đã thực thi thành công rất nhiều dự án như Nhiệt điện, thủy điện, điện sinh khối, và điện mặt trời.

Dự án nhà máy điện mặt trời Phước Thái 1 (tổng công suất dự kiến 50MWp, tại tỉnh Ninh Thuận) được đầu tư bởi Ban quản lý dự án điện lực 3/ EVN với tổng vốn khoảng 1.112 tỷ đồng.

Hải Phòng, ngày 16/9/2019

BĐT-PR

Chia sẻ