Tiếng ViệtTiếng AnhMyanmar

ẢNh đại diện

Tin tức hoạt động

Tin tức hoạt động

AMECC CHẾ TẠO BỘ LỌC KHÍ THẢI ỐNG KHÓI TÀU THỦY

Ngày 28/02/2020 AMECC đã bàn giao lô hàng Scrubber thứ hai tại cảng Hải Phòng cho Tập đoàn Bilfinger Engineering & Technologies GmbH.

Đây là lô hàng cuối cùng của hợp đồng sản xuất 18 bộ Scrubber (Bộ lọc khí thải ống khói tầu biển), lô hàng được sản xuất và bàn giao đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng là cơ sở để triển khai những hợp đồng tiếp theo. Mặt hàng Scrubber mang thương hiệu AMECC sẽ theo những con tầu vượt đại dương đi khắp thế giới.

Hình ảnh của dự án:

Chia sẻ