Tiếng ViệtTiếng AnhMyanmar

ẢNh đại diện

Tin tức hoạt động

Tin tức hoạt động

AMECC ĐẠI TU TUA BIN MÁY PHÁT SỐ 8 NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN UÔNG BÍ

Nhằm nâng cao công xuất đạt mức tối ưu và vận hành an toàn cho Nhà máy điện Uông Bí, ngày 19/9/2019 Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng AMECC đã chính thức ký hợp đồng “Đại tu Tua bin, máy phát số 8” với Công ty Nhiệt điện Uông Bí theo Hợp đồng số 3024/2019-HĐ-NĐUB-AMECC.

Địa điểm dự án: Công ty Nhiệt điện Uông Bí – Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 1 tại Khu 6, Phường Quang Trung, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh.

Sau thời gian thi công 50 ngày liên tục, các kỹ sư, kỹ thuật của AMECC đã hoàn thành công việc và bàn giao tổ máy vận hành đúng tiến độ, góp phần cải thiện công suất và năng lượng khu vực nói riêng và của quốc gia nói chung.

Chia sẻ