ẢNh đại diện

Tuyển dụng

Tuyển dụng

Kế toán trưởng

Kế toán trưởng

Ngày: 23-06-2020 | Lượt xem: 151

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Xem thêm
Nhân viên Xuất nhập khẩu/Logistics

Nhân viên Xuất nhập khẩu/Logistics

Ngày: 23-06-2020 | Lượt xem: 154

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Xem thêm
KỸ SƯ CÔNG NGHỆ HÀN

KỸ SƯ CÔNG NGHỆ HÀN

Ngày: 11-06-2020 | Lượt xem: 140

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Xem thêm
TUYỂN CHUYÊN VIÊN PHÁP CHẾ

TUYỂN CHUYÊN VIÊN PHÁP CHẾ

Ngày: 11-06-2020 | Lượt xem: 149

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Xem thêm
Kỹ sư cơ khí (lắp đặt kết cấu thép/ống áp lực)

Kỹ sư cơ khí (lắp đặt kết cấu thép/ống áp lực)

Ngày: 11-06-2020 | Lượt xem: 228

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Xem thêm
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM THIẾT KẾ

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM THIẾT KẾ

Ngày: 11-06-2020 | Lượt xem: 122

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Xem thêm
TUYỂN GIÁM ĐỐC DỰ ÁN

TUYỂN GIÁM ĐỐC DỰ ÁN

Ngày: 11-06-2020 | Lượt xem: 147

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Xem thêm
TUYỂN GIÁM ĐỐC KINH DOANH

TUYỂN GIÁM ĐỐC KINH DOANH

Ngày: 11-06-2020 | Lượt xem: 130

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Xem thêm
Đơn ứng tuyển

Đơn ứng tuyển

Ngày: 03-06-2020 | Lượt xem: 330

Ứng viên tải form này điền thông tin và gửi email về địa chỉ Email: huynhvd@ameccjsc.com.vn

Xem thêm
Quy trình tuyển dụng Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC

Quy trình tuyển dụng Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC

Ngày: 02-08-2018 | Lượt xem: 1683

Nhằm đảm bảo quá trình tuyển dụng diễn ra công bằng, từ đó có thể lựa chọn và cung ứng cho các phòng ban, đơn vị sản xuất nguồn lao động chất lượng cao đáp ứng nhu cầu sản xuất. Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC  đã xây dựng bộ quy trình tuyển dụng chuẩn ( File đính kèm) để cung cấp tới các phòng ban đơn vị và các ứng viên. 

Xem thêm
Chính sách về nhân lực và tuyển dụng của AMECC

Chính sách về nhân lực và tuyển dụng của AMECC

Ngày: 20-06-2018 | Lượt xem: 1768

Với phương châm “Mọi việc bắt đầu từ con người”, con người là tài sản vô giá, là sức mạnh của doanh nghiệp, là nhân tố quyết định trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường. Chính vì vậy, ngay từ buổi đầu được thành lập, Amecc đã xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực cả về số lượng và chất lượng đi kèm với chính sách tuyển dụng.

Xem thêm