ẢNh đại diện

Tuyển dụng

Tuyển dụng

TUYỂN DỤNG THÁNG 8 NĂM 2021[ ĐANG TUYỂN DỤNG]

TUYỂN DỤNG THÁNG 8 NĂM 2021[ ĐANG TUYỂN DỤNG]

Ngày: 17-08-2021 | Lượt xem: 129

TUYỂN DỤNG THÁNG 8 NĂM 2021

Xem thêm
KỸ SƯ CÔNG NGHỆ HÀN[ĐÃ HẾT HẠN]

KỸ SƯ CÔNG NGHỆ HÀN[ĐÃ HẾT HẠN]

Ngày: 11-06-2020 | Lượt xem: 1433

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Xem thêm
Kỹ sư cơ khí (lắp đặt kết cấu thép/ống áp lực)[ĐÃ HẾT HẠN]

Kỹ sư cơ khí (lắp đặt kết cấu thép/ống áp lực)[ĐÃ HẾT HẠN]

Ngày: 11-06-2020 | Lượt xem: 1499

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Xem thêm
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM THIẾT KẾ[ĐÃ HẾT HẠN]

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM THIẾT KẾ[ĐÃ HẾT HẠN]

Ngày: 11-06-2020 | Lượt xem: 1174

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Xem thêm
TUYỂN GIÁM ĐỐC DỰ ÁN[ĐÃ HẾT HẠN]

TUYỂN GIÁM ĐỐC DỰ ÁN[ĐÃ HẾT HẠN]

Ngày: 11-06-2020 | Lượt xem: 1228

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Xem thêm
TUYỂN GIÁM ĐỐC KINH DOANH[ĐÃ HẾT HẠN]

TUYỂN GIÁM ĐỐC KINH DOANH[ĐÃ HẾT HẠN]

Ngày: 11-06-2020 | Lượt xem: 1229

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Xem thêm
Đơn ứng tuyển

Đơn ứng tuyển

Ngày: 03-06-2020 | Lượt xem: 1496

Ứng viên tải form này điền thông tin và gửi email về địa chỉ Email: huynhvd@ameccjsc.com.vn

Xem thêm
Quy trình tuyển dụng Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC

Quy trình tuyển dụng Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC

Ngày: 02-08-2018 | Lượt xem: 2644

Nhằm đảm bảo quá trình tuyển dụng diễn ra công bằng, từ đó có thể lựa chọn và cung ứng cho các phòng ban, đơn vị sản xuất nguồn lao động chất lượng cao đáp ứng nhu cầu sản xuất. Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC  đã xây dựng bộ quy trình tuyển dụng chuẩn ( File đính kèm) để cung cấp tới các phòng ban đơn vị và các ứng viên. 

Xem thêm
Chính sách về nhân lực và tuyển dụng của AMECC

Chính sách về nhân lực và tuyển dụng của AMECC

Ngày: 20-06-2018 | Lượt xem: 2969

Với phương châm “Mọi việc bắt đầu từ con người”, con người là tài sản vô giá, là sức mạnh của doanh nghiệp, là nhân tố quyết định trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường. Chính vì vậy, ngay từ buổi đầu được thành lập, Amecc đã xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực cả về số lượng và chất lượng đi kèm với chính sách tuyển dụng.

Xem thêm