Tiếng ViệtTiếng AnhMyanmar

ẢNh đại diện

Tuyển dụng

Tuyển dụng

Thông tin tuyển dụng 2020

Thông tin tuyển dụng 2020

Ngày: 22-01-2020 | Lượt xem: 583

Thông tin tuyển dụng 2020

Xem thêm
Quy trình tuyển dụng Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC

Quy trình tuyển dụng Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC

Ngày: 02-08-2018 | Lượt xem: 1313

Nhằm đảm bảo quá trình tuyển dụng diễn ra công bằng, từ đó có thể lựa chọn và cung ứng cho các phòng ban, đơn vị sản xuất nguồn lao động chất lượng cao đáp ứng nhu cầu sản xuất. Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC  đã xây dựng bộ quy trình tuyển dụng chuẩn ( File đính kèm) để cung cấp tới các phòng ban đơn vị và các ứng viên. 

Xem thêm
Chính sách về nhân lực và tuyển dụng của AMECC

Chính sách về nhân lực và tuyển dụng của AMECC

Ngày: 20-06-2018 | Lượt xem: 1493

Với phương châm “Mọi việc bắt đầu từ con người”, con người là tài sản vô giá, là sức mạnh của doanh nghiệp, là nhân tố quyết định trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường. Chính vì vậy, ngay từ buổi đầu được thành lập, Amecc đã xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực cả về số lượng và chất lượng đi kèm với chính sách tuyển dụng.

Xem thêm
AMECC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - CỬ NHÂN LUẬT, GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

AMECC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - CỬ NHÂN LUẬT, GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

Ngày: 15-03-2018 | Lượt xem: 2956

AMECC JSC -  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG: 01 Cử nhân luật, 01 Giám đốc tài chính

Xem thêm