ẢNh đại diện

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II.2020

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II.2020

Ngày: 30-07-2020 | Lượt xem: 881

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II.2020

Xem thêm
AMECC - Báo cáo tài chính tổng hợp Quý I.2020

AMECC - Báo cáo tài chính tổng hợp Quý I.2020

Ngày: 30-04-2020 | Lượt xem: 1208

Báo cáo tài chính tổng hợp Quý I.2020

Xem thêm
Công văn giải trình tăng giảm doanh thu, lợi nhuận của quý I.2020 so với cùng kỳ năm trước

Công văn giải trình tăng giảm doanh thu, lợi nhuận của quý I.2020 so với cùng kỳ năm trước

Ngày: 30-04-2020 | Lượt xem: 1921

Công văn giải trình tăng giảm doanh thu, lợi nhuận của quý I.2020 so với cùng kỳ năm trước

Xem thêm
AMECC - Báo cáo tài chính hợp nhất quý I.2020

AMECC - Báo cáo tài chính hợp nhất quý I.2020

Ngày: 30-04-2020 | Lượt xem: 1032

Báo cáo tài chính hợp nhất quý I.2020

Xem thêm
Giải trình tăng giảm tỷ suất doanh thu, lợi nhuận so với cùng kỳ BCTC năm 2019 sau soát xét

Giải trình tăng giảm tỷ suất doanh thu, lợi nhuận so với cùng kỳ BCTC năm 2019 sau soát xét

Ngày: 15-04-2020 | Lượt xem: 875

Giải trình tăng giảm tỷ suất doanh thu, lợi nhuận so với cùng kỳ BCTC năm 2019 sau soát xét

Xem thêm
BCTC Hợp nhất sau kiểm toán năm 2019

BCTC Hợp nhất sau kiểm toán năm 2019

Ngày: 30-03-2020 | Lượt xem: 1367

BCTC Hợp nhất sau kiểm toán năm 2019

Xem thêm
BCTC Tổng hợp sau kiểm toán năm 2019

BCTC Tổng hợp sau kiểm toán năm 2019

Ngày: 30-03-2020 | Lượt xem: 1056

BCTC Tổng hợp sau kiểm toán năm 2019

Xem thêm
Giải trình tăng giảm tỷ suất doanh thu, lợi nhuận so với cùng kỳ quý IV.2018

Giải trình tăng giảm tỷ suất doanh thu, lợi nhuận so với cùng kỳ quý IV.2018

Ngày: 30-01-2020 | Lượt xem: 968

Giải trình tăng giảm tỷ suất doanh thu, lợi nhuận so với cùng kỳ quý IV.2018

Xem thêm
BCTC tổng hợp quý IV.2019 Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC

BCTC tổng hợp quý IV.2019 Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC

Ngày: 23-01-2020 | Lượt xem: 1034

BCTC tổng hợp quý IV.2019 Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC

Xem thêm
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV.2019

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV.2019

Ngày: 23-01-2020 | Lượt xem: 976

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV.2019

Xem thêm
Báo cáo kiểm toán vốn năm 2019

Báo cáo kiểm toán vốn năm 2019

Ngày: 14-12-2019 | Lượt xem: 1833

Báo cáo kiểm toán vốn năm 2019

Xem thêm
Công văn giải trình biến động tỷ suất lợi nhuận, doanh thu 09 tháng năm 2019 so với cùng kỳ năm trước

Công văn giải trình biến động tỷ suất lợi nhuận, doanh thu 09 tháng năm 2019 so với cùng kỳ năm trước

Ngày: 30-10-2019 | Lượt xem: 1027

Công văn giải trình biến động tỷ suất lợi nhuận, doanh thu 09 tháng năm 2019 so với cùng kỳ năm trước

Xem thêm
Báo cáo hợp nhất quý III.2019 Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC

Báo cáo hợp nhất quý III.2019 Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC

Ngày: 30-10-2019 | Lượt xem: 1035

Báo cáo hợp nhất quý III.2019 Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC

Xem thêm