ẢNh đại diện

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính

Công văn giải trình biến động 10% lợi nhuận năm 2016 so với cùng kỳ năm 2015

Công văn giải trình biến động 10% lợi nhuận năm 2016 so với cùng kỳ năm 2015

Ngày: 07-03-2017 | Lượt xem: 1096

2017-03-07 Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC năm 2016 biến động hơn 10% so với năm 2015, theo quy định tại Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ tại chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán,...

Xem thêm
AMECC - Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016

AMECC - Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016

Ngày: 04-03-2017 | Lượt xem: 1315

Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC - Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 - đã được kiểm toán

Xem thêm
AMECC - Báo cáo tài chính Công ty năm 2016

AMECC - Báo cáo tài chính Công ty năm 2016

Ngày: 04-03-2017 | Lượt xem: 2287

Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC - Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 đã được kiểm toán.

Xem thêm
AMECC - Báo cáo tài chính kỳ báo cáo Quý IV.2016

AMECC - Báo cáo tài chính kỳ báo cáo Quý IV.2016

Ngày: 26-01-2017 | Lượt xem: 1134

AMECC - Báo cáo tài chính kỳ báo cáo Quý IV.2016 (Từ ngày 30/09/2016 đến 31/12/2016)

Xem thêm
AMECC - Báo cáo tài chính hợp nhất  Quý IV.2016

AMECC - Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV.2016

Ngày: 26-01-2017 | Lượt xem: 1148

AMECC - Báo cáo tài chính hợp nhất  Quý IV.2016 (Ngày 01/10/2016 đến 30/12/2016)

Xem thêm
AMECC - Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III.2016

AMECC - Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III.2016

Ngày: 19-10-2016 | Lượt xem: 983

AMECC - Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III.2016 cho kỳ kế toán từ ngày 01/07/2016 đến ngày 30/09/2016

Xem thêm
BCTC Tong hop Quy III.2016

BCTC Tong hop Quy III.2016

Ngày: 19-10-2016 | Lượt xem: 1025

BCTC Tong hop Quy III.2016

Xem thêm
AMECC - Báo cáo tài chính Quý II năm 2016

AMECC - Báo cáo tài chính Quý II năm 2016

Ngày: 19-07-2016 | Lượt xem: 819

Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC - Báo cáo tài chính cho kỳ báo cáo Quý 2 Năm 2016

Xem thêm
AMECC - Báo cáo tài chính quý I năm 2016

AMECC - Báo cáo tài chính quý I năm 2016

Ngày: 19-03-2016 | Lượt xem: 783

Công ty cổ phần Lisemco2 - Báo cáo tài chính Quý I - Năm 2016

Xem thêm
AMECC - Báo cáo tài chính năm 2015

AMECC - Báo cáo tài chính năm 2015

Ngày: 08-03-2016 | Lượt xem: 1164

AMECC - Báo cáo tài chính năm 2015

Xem thêm
BCTC nam 2014

BCTC nam 2014

Ngày: 10-03-2015 | Lượt xem: 484

BCTC nam 2014

Xem thêm
AMECC - Báo cáo tài chính năm 2013

AMECC - Báo cáo tài chính năm 2013

Ngày: 10-03-2014 | Lượt xem: 988

Công ty cổ phần Lisemco2 - Báo cáo tài chính - cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2013 đã được kiểm toán. Công ty cổ phần Lisemco2 được thành lập và hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần số 0200786983 ngày 01/02/2008 và thay đổi lần thứ 9 ngày 06/6/2013 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp.

Xem thêm
AMECC - Báo cáo tài chính năm 2012

AMECC - Báo cáo tài chính năm 2012

Ngày: 20-03-2013 | Lượt xem: 817

Công ty cổ phần LISEMCO2 - Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012 đã được kiểm toán

Xem thêm