ẢNh đại diện

Công bố thông tin

Công bố thông tin

CBTT Thay đổi nhân sự Mr INOUE YUJI

CBTT Thay đổi nhân sự Mr INOUE YUJI

Ngày: 16-11-2022 | Lượt xem: 119

CBTT Thay đổi nhân sự Mr INOUE YUJI

Xem thêm
Thông báo bổ nhiệm Kế toán trưởng, thông báo thay đổi người có liên quan của người nội bộ

Thông báo bổ nhiệm Kế toán trưởng, thông báo thay đổi người có liên quan của người nội bộ

Ngày: 07-11-2022 | Lượt xem: 0

Công ty CP Cơ khí xây dựng AMECC, chúng tôi trân trọng thông báo việc bổ nhiệm nhân sự như sau:

Xem thêm
Thông báo bổ nhiệm Kế toán trưởng, thông báo thay đổi người có liên quan của người nội bộ

Thông báo bổ nhiệm Kế toán trưởng, thông báo thay đổi người có liên quan của người nội bộ

Ngày: 07-11-2022 | Lượt xem: 160

Công ty CP Cơ khí xây dựng AMECC, chúng tôi trân trọng thông báo việc bổ nhiệm nhân sự như sau:

Xem thêm
CV Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế - Quý 3 năm 2022

CV Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế - Quý 3 năm 2022

Ngày: 31-10-2022 | Lượt xem: 0

CV Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế - Quý 3 năm 2022

Xem thêm
CV Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế - Quý 3 năm 2022

CV Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế - Quý 3 năm 2022

Ngày: 30-10-2022 | Lượt xem: 139

CV Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế - Quý 3 năm 2022

Xem thêm
CBTT_Thông báo mời họp và Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

CBTT_Thông báo mời họp và Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Ngày: 25-10-2022 | Lượt xem: 157

CBTT_Thông báo mời họp và Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Xem thêm
CBTT về ngày đăng ký cuối cùng

CBTT về ngày đăng ký cuối cùng

Ngày: 27-09-2022 | Lượt xem: 222

CBTT về ngày đăng ký cuối cùng

Xem thêm
CBTT Tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

CBTT Tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

Ngày: 27-09-2022 | Lượt xem: 178

CBTT Tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

Xem thêm
CBTT Giải trình về việc biến động >10% lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 và chênh lệch lợi nhuận trên BCTC trước và sau kiểm toán

CBTT Giải trình về việc biến động >10% lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 và chênh lệch lợi nhuận trên BCTC trước và sau kiểm toán

Ngày: 29-08-2022 | Lượt xem: 185

CBTT Giải trình về việc biến động >10% lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 và chênh lệch lợi nhuận trên BCTC trước và sau kiểm toán

Xem thêm
AMECC - CBTT THAY ĐỔI NGƯỜI CBTT THEO GIẤY ỦY QUYỀN

AMECC - CBTT THAY ĐỔI NGƯỜI CBTT THEO GIẤY ỦY QUYỀN

Ngày: 16-08-2022 | Lượt xem: 234

AMECC - CBTT Thay Đổi Người CBTT Theo Giấy Ủy Quyền (Ms Thảo)

Xem thêm
AMECC - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP QUÝ 2 NĂM 2022

AMECC - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP QUÝ 2 NĂM 2022

Ngày: 30-07-2022 | Lượt xem: 329

AMECC - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP QUÝ 2 NĂM 2022

Xem thêm