ẢNh đại diện

Công bố thông tin

Công bố thông tin

Giải trình biến động >10% lợi nhuận sau thuế Quý 4/2022 so với Quý

Giải trình biến động >10% lợi nhuận sau thuế Quý 4/2022 so với Quý

Ngày: 30-01-2023 | Lượt xem: 232

Giải trình biến động >10% lợi nhuận sau thuế Quý 4/2022 so với Quý 4/2021

Xem thêm
Báo cáo tài chính Hợp nhất - Quý 4 năm 2022

Báo cáo tài chính Hợp nhất - Quý 4 năm 2022

Ngày: 30-01-2023 | Lượt xem: 385

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC xin được cập nhật Báo cáo tài chính Hợp nhất - Quý 4 năm 2022

Xem thêm
Báo cáo tài chính Tổng hợp - Quý 4 năm 2022

Báo cáo tài chính Tổng hợp - Quý 4 năm 2022

Ngày: 30-01-2023 | Lượt xem: 167

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC xin được cập nhật Báo cáo tài chính Tổng hợp - Quý 4 năm 2022

Xem thêm
Thông báo cập nhật về phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty.

Thông báo cập nhật về phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty.

Ngày: 07-01-2023 | Lượt xem: 193

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC xin được cập nhật về Thông báo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty. Thông báo này thay thế Thông báo phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty số 230/2022/AMECC-TB ngày 19/12/2022..

Xem thêm
CBTT Thông báo điều chỉnh thông tin và gia hạn thời gian nộp tiền mua cổ phần

CBTT Thông báo điều chỉnh thông tin và gia hạn thời gian nộp tiền mua cổ phần

Ngày: 28-12-2022 | Lượt xem: 168

Ngày 28/12/2022, Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC gửi thông báo về việc cần điều chỉnh thông tin và gia hạn thời gian nộp tiền mua cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty. Công ty sẽ tiếp tục thông báo trong thời gian sớm nhất, sau khi được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Xem thêm
THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Ngày: 22-12-2022 | Lượt xem: 241

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ: 1. Ông Nguyễn Văn Thọ - Tổng Giám đốc; 2. Ông Lê Minh Tuấn - Phó Tổng GĐ; 3. Ông Nguyễn Hữu Phong - Kế toán trưởng; 4. Bà Đinh Phương Thảo - Người CBTT.

Xem thêm
CBTT Thông báo phát hành cổ phiếu ESOP

CBTT Thông báo phát hành cổ phiếu ESOP

Ngày: 19-12-2022 | Lượt xem: 217

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC thông báo về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty

Xem thêm
Thông báo về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC

Thông báo về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC

Ngày: 13-12-2022 | Lượt xem: 203

UBCKNN thông báo về việc tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty CP CKXD AMECC ở mức 49% là đầy đủ, hợp lệ theo quy định tại Nghị Định số 155/2020/NĐ-CP

Xem thêm
CBTT Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, dự án Thành lập Trung tâm Module toàn cầu

CBTT Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, dự án Thành lập Trung tâm Module toàn cầu

Ngày: 29-11-2022 | Lượt xem: 350

Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC xin được thông báo về Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do Ban Quản lý khu Kinh tế Hải Phòng cấp với nội dung thực hiện dự án đầu tư: Trung tâm Module toàn cầu.

Xem thêm
Thông báo thay đổi người có liên quan của người nội bộ - YUKIO MIYOTA

Thông báo thay đổi người có liên quan của người nội bộ - YUKIO MIYOTA

Ngày: 17-11-2022 | Lượt xem: 190

CBTT - Thông báo thay đổi người có liên quan của người nội bộ - YUKIO MIYOTA Ngày 16/11/2022, ĐHĐCĐ bất thường 2022 đã thông qua việc Mr. Yukio Miyota không còn là Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027. Vì vậy, Chúng tôi xin được thông báo về việc ông Miyota không còn là người nội bộ và thay đổi người có liên quan đến người nội bộ. Chi tiết vui lòng xem tại tài liệu đính kèm. Trân trọng thông báo!

Xem thêm
Bổ sung thông tin liên quan đến người nội bộ INOUE YUJI

Bổ sung thông tin liên quan đến người nội bộ INOUE YUJI

Ngày: 17-11-2022 | Lượt xem: 180

  Ngày 16/11/2022, ĐHĐCĐ bất thường 2022 đã thông qua việc Mr. INOUE YUJI trở thành mới của HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027.  Công ty CP Cơ khí xây dựng AMECC xin được thông báo về thông tin liên quan đến người nội bộ INOUE YUJI Chi tiết vui lòng xem tại tài liệu đính kèm. Trân trọng thông báo!

Xem thêm
CBTT Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

CBTT Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Ngày: 17-11-2022 | Lượt xem: 203

CBTT Nghị quyết HĐQT số 1611-1-2022/CBTT-TB thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ngày 16/11/2022 với nội dung chính như sau:

Xem thêm
CBTT Thay đổi nhân sự Mr INOUE YUJI

CBTT Thay đổi nhân sự Mr INOUE YUJI

Ngày: 16-11-2022 | Lượt xem: 191

CBTT Thay đổi nhân sự Mr INOUE YUJI

Xem thêm