ẢNh đại diện

Công bố thông tin

Công bố thông tin

Quyết định của HĐQT vv đăng ký lại ĐKKD và Sửa đổi điều 13 Điều lệ Công ty

Quyết định của HĐQT vv đăng ký lại ĐKKD và Sửa đổi điều 13 Điều lệ Công ty

Ngày: 19-12-2019 | Lượt xem: 564

Quyết định của HĐQT vv đăng ký lại ĐKKD và Sửa đổi điều 13 Điều lệ Công ty

Xem thêm
Thông báo của Ủy ban chứng khoán NN vv đã nhận được hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu của Công ty

Thông báo của Ủy ban chứng khoán NN vv đã nhận được hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu của Công ty

Ngày: 14-12-2019 | Lượt xem: 574

Thông báo của Ủy ban chứng khoán NN vv đã nhận được hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu của Công ty

Xem thêm
11.12.2019 Công bố thông tin về việc thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành

11.12.2019 Công bố thông tin về việc thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành

Ngày: 11-12-2019 | Lượt xem: 559

11.12.2019 Công bố thông tin về việc thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành

Xem thêm
11.12.2019 Báo cáo KQCBCP tang von Dieu le nam 2019

11.12.2019 Báo cáo KQCBCP tang von Dieu le nam 2019

Ngày: 11-12-2019 | Lượt xem: 598

11.12.2019 Báo cáo KQCBCP tang von Dieu le nam 2019

Xem thêm
11.12.2019 NQ HĐQT vv Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ,  thời gian hạn chế chuyển nhượng và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu

11.12.2019 NQ HĐQT vv Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ, thời gian hạn chế chuyển nhượng và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu

Ngày: 11-12-2019 | Lượt xem: 566

11.12.2019 NQ HĐQT vv Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ,  thời gian hạn chế chuyển nhượng và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu

Xem thêm
Thông báo về việc Ủy ban CKNN chấp thuận hồ sơ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2019

Thông báo về việc Ủy ban CKNN chấp thuận hồ sơ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2019

Ngày: 15-10-2019 | Lượt xem: 661

Thông báo về việc Ủy ban CKNN chấp thuận hồ sơ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2019 

Xem thêm
03.09.2019 Bản cung cấp thông tin Ông Đỗ Tiến Thành-PTGĐ

03.09.2019 Bản cung cấp thông tin Ông Đỗ Tiến Thành-PTGĐ

Ngày: 03-09-2019 | Lượt xem: 726

03.09.2019 Danh sách người nội bộ, người có liên quan - Ông Đỗ Tiến Thành-PTGĐ

Xem thêm
03.09.2019 Thông báo thay đổi nhân sự - Bổ nhiệm ông Đỗ Tiến Thành

03.09.2019 Thông báo thay đổi nhân sự - Bổ nhiệm ông Đỗ Tiến Thành

Ngày: 03-09-2019 | Lượt xem: 850

03.09.2019 Thông báo thay đổi nhân sự - Bổ nhiệm ông Đỗ Tiến Thành

Xem thêm
Thông báo vv chi trả cổ tức năm 2018

Thông báo vv chi trả cổ tức năm 2018

Ngày: 15-08-2019 | Lượt xem: 758

Thông báo vv chi trả cổ tức năm 2018 

Xem thêm
01.08.2019 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2018

01.08.2019 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2018

Ngày: 01-08-2019 | Lượt xem: 608

01.08.2019 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2018

Xem thêm
Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh Quảng Ninh

Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh Quảng Ninh

Ngày: 19-07-2019 | Lượt xem: 611

Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh Quảng Ninh

Xem thêm
Quyết định số 09/2019/QĐ/HĐQT-AMECC vv thay đổi thông tin đăng ký chi nhánh Quảng Ninh

Quyết định số 09/2019/QĐ/HĐQT-AMECC vv thay đổi thông tin đăng ký chi nhánh Quảng Ninh

Ngày: 05-07-2019 | Lượt xem: 621

Quyết định số 09/2019/QĐ/HĐQT-AMECC vv thay đổi thông tin đăng ký chi nhánh Quảng Ninh

Xem thêm
04.07.2019 Danh sach nguoi noi bo, nguoi co lien quan

04.07.2019 Danh sach nguoi noi bo, nguoi co lien quan

Ngày: 04-07-2019 | Lượt xem: 652

04.07.2019 Danh sach nguoi noi bo, nguoi co lien quan

Xem thêm