ẢNh đại diện

Công bố thông tin

Công bố thông tin

AMECC - BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 2 NĂM 2022

AMECC - BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 2 NĂM 2022

Ngày: 29-07-2022 | Lượt xem: 508

AMECC - BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 2 NĂM 2022

Xem thêm
AMECC - CBTT BÁO CÁO DANH SÁCH CỔ ĐÔNG 6 THÁNG ĐẦU 2022

AMECC - CBTT BÁO CÁO DANH SÁCH CỔ ĐÔNG 6 THÁNG ĐẦU 2022

Ngày: 28-07-2022 | Lượt xem: 367

   Ngày 27/07/2022, công ty cổ phần cơ khí xây dựng amecc báo cáo danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2022, ngày chốt danh sách sở hữu: 18/04/2022. Danh sách đã được ký và công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 27/07/2022 tại đường dẫn: Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.   

Xem thêm
AMECC - CBTT TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ 6 THÁNG ĐẦU 2022

AMECC - CBTT TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ 6 THÁNG ĐẦU 2022

Ngày: 28-07-2022 | Lượt xem: 353

Ngày 28/07/2022, Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022. Danh sách đã được ký và công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 28/07/2022 tại đường dẫn: https://amecc.com.vn/cong-bo-thong-tin-170094.html. Chúng tôi xin cam kết  các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Xem thêm
Công bố TT về việc Ký kết hợp đồng kiểm toán và soát xét cho năm tài chính 2022

Công bố TT về việc Ký kết hợp đồng kiểm toán và soát xét cho năm tài chính 2022

Ngày: 12-07-2022 | Lượt xem: 201

Ngày 11/07/2022, Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC ký Hợp đồng kiểm toán và soát xét số 266/HĐKT/TC/NV12 với Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam Thông tin Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam: -    Người đại diện: Bùi Quang Hợp -    Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc (Theo Giấy ủy quyền số 14/UQ/AVA ngày 01/01/2022) -    Địa chỉ trên ĐKKD: Tầng 14 – Tòa nhà Sudico – Đường Mễ Trì – Phường Mỹ Đình 1 – Quận Nam Từ Liêm – TP. Hà Nội -    Địa chỉ giao dịch: Số 174-C4 Khu Đô thị Đại Kim – Đường Nguyễn Cảnh Dị - Phường Đại Kim – Quận Hoàng Mai – TP. Hà Nội -    Mã số thuế: 0102051074

Xem thêm
Công Bố Thông Tin về việc Bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát ngày 8/6/2022

Công Bố Thông Tin về việc Bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát ngày 8/6/2022

Ngày: 08-06-2022 | Lượt xem: 299

Công Bố Thông Tin về việc Bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát ngày 8/6/2022

Xem thêm
Nghị Quyết Đề Cử Thành Viên HĐQT & BKS

Nghị Quyết Đề Cử Thành Viên HĐQT & BKS

Ngày: 21-05-2022 | Lượt xem: 203

Nghị Quyết Đề Cử Thành Viên HĐQT & BKS

Xem thêm
Nghị Quyết Đề Cử Thành Viên HĐQT & BKS

Nghị Quyết Đề Cử Thành Viên HĐQT & BKS

Ngày: 20-05-2022 | Lượt xem: 1188

Nghị Quyết Đề Cử Thành Viên HĐQT & BKS

Xem thêm
HƯỚNG DẪN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022

HƯỚNG DẪN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022

Ngày: 15-05-2022 | Lượt xem: 273

HƯỠNG DẪN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2022

Xem thêm
CBTT _ THỐNG NHẤT NỘI DUNG ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CBTT _ THỐNG NHẤT NỘI DUNG ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Ngày: 09-05-2022 | Lượt xem: 470

CBTT _ THỐNG NHẤT NỘI DUNG ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Xem thêm
Thay đổi thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 vào ngày 30/05/2022

Thay đổi thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 vào ngày 30/05/2022

Ngày: 28-04-2022 | Lượt xem: 280

Thay đổi thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 vào ngày 30/05/2022

Xem thêm
Nghị Quyết HĐQT về việc Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên và Thông báo Ngày chốt quyền cuối cùng.

Nghị Quyết HĐQT về việc Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên và Thông báo Ngày chốt quyền cuối cùng.

Ngày: 29-03-2022 | Lượt xem: 512

Nghị Quyết HĐQT về việc Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên và Thông báo Ngày chốt quyền cuối cùng.

Xem thêm
NGHỊ QUYẾT GIA HẠN THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

NGHỊ QUYẾT GIA HẠN THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Ngày: 25-03-2022 | Lượt xem: 477

NGHỊ QUYẾT GIA HẠN THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Xem thêm
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LỚN 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LỚN 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021

Ngày: 14-02-2022 | Lượt xem: 433

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LỚN 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021

Xem thêm