ẢNh đại diện

Công bố thông tin

Công bố thông tin

Báo cáo tài chính Tổng hợp - Quý 4 năm 2022

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC xin được cập nhật Báo cáo tài chính Tổng hợp - Quý 4 năm 2022

Về BCTC Tổng hợp Quý 4/2022, Công ty lãi 4.872.686.085 đồng, tương đương với mức lợi nhuận sau thuế tăng 144% so với Quý 4/2021. Nguyên nhân chủ yếu do kỳ Doanh thu tăng mạnh (189%), doanh thu gia công chiếm 59,89% trong Tổng doanh thu nên dù chi phí đều tăng nhưng lợi nhuận vẫn tăng cao.

Chia sẻ