ẢNh đại diện

Công bố thông tin

Công bố thông tin

Bổ sung thông tin liên quan đến người nội bộ INOUE YUJI

 

Ngày 16/11/2022, ĐHĐCĐ bất thường 2022 đã thông qua việc Mr. INOUE YUJI trở thành mới của HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027. 

Công ty CP Cơ khí xây dựng AMECC xin được thông báo về thông tin liên quan đến người nội bộ INOUE YUJI

Chi tiết vui lòng xem tại tài liệu đính kèm.

Trân trọng thông báo!

Chia sẻ