ẢNh đại diện

Công bố thông tin

Công bố thông tin

Thông báo lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập.

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC lựa chọn CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM – Thành viên độc lập hãng kiểm toán quốc tế LEA GLOBAL là đơn vị độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

Chia sẻ