ẢNh đại diện

Công bố thông tin

Công bố thông tin

Thông báo về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC

UBCKNN thông báo về việc tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty CP CKXD AMECC ở mức 49% là đầy đủ, hợp lệ theo quy định tại Nghị Định số 155/2020/NĐ-CP

Chia sẻ