ẢNh đại diện

GIA CÔNG CHẾ TẠO THIẾT BỊ LỌC KHÍ THẢI BILFINGER

GIA CÔNG CHẾ TẠO THIẾT BỊ LỌC KHÍ THẢI BILFINGER

Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC đã ký hợp đồng với công ty Bilfinger Engineering & Technologies GmbH về việc gia công chế tạo thiết bị lọc khí thải (Scrubber).

Mười hai (12) bộ thiết bị lọc khí thải (đường kính 3,9m) đã và đang được AMECC khẩn trương gia công chế tạo để xuất khẩu sang Đức. Đây là loại thiết bị đòi hỏi khắt khe về chất lượng cũng như yêu cầu kỹ thuật.

Chia sẻ