ẢNh đại diện

DỰ ÁN BLACK POINT

DỰ ÁN BLACK POINT

MỘT SỐ HÌNH ẢNH DỰ ÁN BLACKPOINT LÀ MỘT TRONG NHỮNG DỰ ÁN TRONG ĐIỂM CỦA AMECC NĂM 2021

KHỐI LƯỢNG DỰ ÁN: 1520 TẤN

KHÁCH HÀNG : BHI KOREA

DẠNG SẢN PHẨM: HRSG

 

Chia sẻ