ẢNh đại diện

DỰ ÁN SARAWAK

DỰ ÁN SARAWAK

MỘT SỐ HÌNH ẢNH DỰ ÁN SARAWAK

KHỐI LƯỢNG DỰ ÁN: 226 TẤN 

KHÁCH HÀNG : SAMSUNG

DẠNG SẢN PHẨM: STEEL STRUCTURE

Chia sẻ