ẢNh đại diện

DỰ ÁN SIRDARYA UZBEKISTAN

DỰ ÁN SIRDARYA UZBEKISTAN

MỘT SỐ HÌNH ẢNH DỰ ÁN SIRDARYA UZBEKISTAN

KHỐI LƯỢNG DỰ ÁN: 230 TẤN

KHÁCH HÀNG : MITSUBISHI POWER

DẠNG SẢN PHẨM: EQUIPMENT

Chia sẻ