ẢNh đại diện

Hoạt động - công tác xã hội

Hoạt động - công tác xã hội

Amecc – Amecc thành lập ban xây dựng dân dụng và công nghiệp

Ngày 6/4/2022, AMECC ra Quyết định thành lập Ban Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng AMECC;

Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty;

AMECC quyết định thành lập Ban Xây dựng dân dụng và công nghiệp trực thuộc Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC. Bên cạnh đó AMECC cũng ban hành Chức năng, nhiệm vụ của Ban và Bổ nhiệm Ông Nguyễn Thành Trung làm Giám đốc Ban.

Ban Xây dựng dân dụng và công nghiệp thực hiện các hoạt động trong mối quan hệ với các đơn vị khác trong Công ty để đấu thầu các dự án như sau:

  • Dự án mà bên mời thầu là Chủ đầu tư/ Đối tác trong nước.
  • Đối với dự án mà bên mời thầu là các Nhà đầu tư, Công ty nước ngoài thì Ban Xây dựng dân dụng và công nghiệp sẽ trao đổi, thống nhất với Tổng Công ty để đảm bảo đầu mối tham gia đấu thầu.
  • Gặp gỡ các đối tác giao lưu, quảng bá thương hiệu AMECC.
  • Cập nhật thông tin các dự án.
  • Nghiên cứu hồ sơ mời thầu các dự án và quyết định tham gia chào thầu.
  • Phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Ban điều hành cùng các thầu phụ để hoàn thiện bài thầu (hoàn thiện hồ sơ pháp lý, biện pháp, tiến độ, chào giá….)
  • Tham gia chào thầu với giá cả cạnh tranh nếu trúng thầu sẽ triển khai công việc với vai trò tổng thầu để điều hành các dự án theo yêu cầu của Chủ đầu tư và của Công ty AMECC.
  • Chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc Công ty về các quyết định của mình.

Ban Xây dựng dân dụng và công nghiệp có Giám đốc Ban, Phó Giám đốc Ban và các kỹ sư có trình độ chuyên môn kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu thầu và đội ngũ cộng tác viên. Giám đốc Ban đề xuất nhân sự và chịu trách nhiệm trước Tổng Công ty về toàn bộ hoạt động của Ban.

Quy chế hoạt động của Ban Xây dựng dân dụng và công nghiệp:

- Ban Xây dựng dân dụng và công nghiệp được tổ chức và hoạt động độc lập.

- Ban có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các Phòng/ Ban chức năng của Tổng Công ty.

- Hoạt động theo mô hình Ban Điều Hành trực thuộc quản lý của Công ty AMECC.

- Cán bộ, Công nhân viên trong Ban điều hành tự triển khai công việc theo yêu cầu công việc và tuân theo sự bố trí sắp xếp của Trưởng Ban điều hành.

- Tất cả các công việc thực hiện phải được cập nhật và báo cáo lãnh đạo Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC theo đúng quy định.

Dưới đây là một số hình ảnh của Buổi lễ công bố quyết định thành lập Ban Xây dựng dân dụng và công nghiệp:

BAN TRUYỀN THÔNG

Chia sẻ