ẢNh đại diện

Hoạt động - công tác xã hội

Hoạt động - công tác xã hội

AMECC - TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: "Vấn đề phát triển Đảng là vấn đề quan trọng trong xây dựng Đảng. Đảng phải có một số lượng đảng viên nhất định mới hình thành nên tổ chức đảng. Sự nghiệp lãnh đạo cách mạng của Đảng là sự nghiệp vĩ đại lâu dài phải do nhiều thế hệ chiến sĩ cộng sản tham gia gánh vác. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu chỉ có thể có trên cơ sở số lượng, chất lượng đội ngũ đảng viên tương ứng. Do đó, Đảng phải thường xuyên làm tốt công tác phát triển Đảng".

Đảng bộ  công ty CP Cơ khí xây dựng AMECC luôn ý thức được bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao số lượng, chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Thời gian qua Chi bộ khối phòng ban nghiệp vụ, Chi bộ khối sản xuất thuộc Đảng bộ công ty CP cơ khí xây dựng AMECC đã hết mình quan tâm làm công tác phát triển Đảng, qua việc tạo nguồn phân công Đảng viên theo dõi giúp đỡ quần chúng ưu tú phấn đấu vào Đảng. Năm 2021, được sự giúp đỡ của Đảng viên Đảng bộ công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC và sự nỗ lực, phấn đấu của bản thân, đã được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam 6 quần chúng mới, trong đó có 2 quần chúng Chi bộ khối sản xuất, và 4 quần chúng Chi bộ khối phòng ban Nghiệp vụ.

Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Thực hiện nghị quết số: 04-NQ/CB ngày 21/12/2020 của chi bộ khối phòng ban, nghị quyết số 06-NQ/ĐB ngày 21/12/2020 của Đảng ủy công ty CP cơ khí xây dựng AMECC về kết nạp đảng viên mới vào Đảng, ngày 25 tháng 05 năm 2021, Chi bộ khối phòng ban Nghiệp vụ, Chi bộ khối sản xuất đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho 6 quần chúng vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đ/c Bí Thư Chi bộ khối phòng ban nghiệp vụ Phạm Thị Thanh Hoa trao Quyết định cho đảng viên mới.

Đ/c Bí Thư Chi bộ khối sản xuất Trần Hữu Phú trao Quyết định cho đảng viên mới.

Sau nghi thức chào cờ trang nghiêm, Đồng chí Phạm Thị Thanh Hoa - Bí thư Chi bộ khối phòng ban nghiệp vụ, và đồng chí Trần Hữu Phú - Bí thu Chi bộ khối sản xuất  đọc Quyết định kết nạp đảng viên đồng thời quán triệt nhiệm vụ, quyền hạn của người đảng viên, nhiệm vụ của Chi bộ, phân công đảng viên chính thức tiếp tục giúp đỡ 6 đồng chí  trong thời gian đảng viên dự bị, phấn đấu trở thành đảng viên chính thức.

Trước cờ Đảng, cờ Tổ Quốc và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đảng viên mới  đã xúc động tuyên thệ Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, làm tốt  nhiệm vụ đảng viên và hứa sẽ tiếp tục phấn đấu để luôn xứng đáng là người đảng viên gương mẫu, đóng góp sức mình thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của Chi bộ , góp phần xây dựng Chi bộ khối phòng ban nghiệp vụ, Đảng bộ Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC ngày càng vững mạnh.

 

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Thọ  - bí thư Đảng bộ Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC đã chúc mừng đảng viên mới, biểu dương sự quan tâm chú trọng của 2 chi bộ trong công tác phát triển đảng viên mới, đồng thời nhắc nhở đảng viên mới cố gắng phấn đấu rèn luyện trong 12 tháng thử thách.

Chia sẻ