ẢNh đại diện

Hoạt động - công tác xã hội

Hoạt động - công tác xã hội

AMECC - LÀM THẾ NÀO ĐỂ CẢI THIỆN KỸ NĂNG THÍCH ỨNG TẠI NƠI LÀM VIỆC

Kỹ năng thích ứng là gì?
Kỹ năng thích ứng là những phẩm chất cho phép bạn điều chỉnh trước những thay đổi trong môi trường làm việc của bạn. Kỹ năng thích ứng trong công việc có nghĩa là bạn có thể phản ứng nhanh chóng với những ý tưởng, trách nhiệm, kỳ vọng, xu hướng, chiến lược và các quy trình khác đang thay đổi tại nơi làm việc. Kỹ năng thích ứng cũng có nghĩa là bạn sẽ sở hữu các kỹ năng mềm như kỹ năng giao tiếp, tư duy sáng tạo và giải quyết vấn đề.
Kỹ năng thích ứng tại nơi làm việc rất quan trọng khi triển khai các dự án, phát triển chiến lược và tiến hành các cách tiếp cận khác nhau để thực hiện công việc của bạn. Bằng cách thể hiện các kỹ năng thích ứng của mình khi làm việc, bạn đang bộc lộ rằng bạn có động lực như thế nào để thử những điều mới  mẻ và học các kỹ năng mới liên quan đến công việc của mình. 

Làm thế nào để cải thiện kỹ năng thích ứng?

Việc thích ứng và cởi mở với sự thay đổi không phải lúc nào cũng dễ dàng, tuy nhiên, bạn có thể cân nhắc các bước sau để giúp bạn phát triển và cải thiện kỹ năng thích ứng của mình:


1. Nhận biết những thay đổi trong môi trường làm việc của bạn
Phương pháp quan trọng có thể giúp bạn phát triển kỹ năng thích ứng của mình là luôn nhận thức được những thay đổi trong môi trường làm việc của mình. Hãy luôn theo dõi thông tin trên các kênh truyền thông nội bộ của công ty để nắm bắt rõ những sự thay đổi của các chính sách, thủ tục và các quy trình hoạt động của công ty.

2. Phát triển tư duy cầu tiến

Kĩ năng thích ứng cũng có nghĩa là sẵn sàng học hỏi và thử những điều mới. Phát triển tư duy cầu tiến sẽ tác động tích cực đến khả năng gánh vác thêm những thử thách mới của bạn, tìm thấy những cơ hội mới để mở mang các kiến thức và đóng góp cho các dự án mới. Việc bạn luôn sẵn sàng mong muốn cải thiện các kỹ năng của mình cũng có thể cho quản lý của bạn nhận thấy sự cam kết của bạn đối với hành trình phát triển nghề nghiệp của mình.

3. Đặt mục tiêu cho bản thân

Một phương pháp khác có thể giúp bạn phát triển kỹ năng thích ứng là đặt mục tiêu cho bản thân. 
Ví dụ: nếu bạn cảm thấy mình chưa đủ tự tin trong kỹ năng giao tiếp phi ngôn ngữ hoặc bạn thường trì hoãn việc hoàn thành các công việc có chút thách thức, bạn có thể đặt mục tiêu làm việc trên từng lĩnh vực nhỏ, và từ đó cải thiện toàn bộ khả năng của mình, thích ứng với những thay đổi tại nơi làm việc.

4. Yêu cầu phản hồi
Trên hành trình phát triển sự nghiệp của mình, việc yêu cầu sự phản hồi hoặc phê bình mang tính xây dựng từ cấp quản lý sẽ giúp bạn cải thiện các kỹ năng chưa phải là thế mạnh của mình. Những phản hồi tích cực và mang tính xây dựng sẽ mang lại cho bạn nhiều lợi ích trong việc đặt mục tiêu và thành công trong sự nghiệp.

 

5. Học cách thừa nhận và chấp nhận sự thay đổi

Việc chấp nhận khi thay đổi diễn ra cũng có thể mang lại nhiều lợi ích cho bạn. Học cách chấp nhận những thay đổi trong sự nghiệp có thể giúp bạn chuẩn bị cho bản thân và thích nghi với những hoàn cảnh khác nhau. Ngoài ra, học cách sẵn sàng chấp nhận sự thay đổi là một bước hiệu quả để nhận biết khi nào bạn cần điều chỉnh và khiến cho quá trình chuyển đổi của bạn diễn ra suôn sẻ hơn.

*Nguồn: indeed.com

Chia sẻ