ẢNh đại diện

Hoạt động - công tác xã hội

Hoạt động - công tác xã hội

AMECC- CỬ CB, CNV THAM GIA LỚP HỌC BỒI DƯỠNG NHẬN THỨC VỀ ĐẢNG 2022

10 CB, CNV ưu tú của Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC vinh dự được tham gia lớp học nhận thức về Đảng năm 2022 do Ban Đảng ủy Công ty phối hợp cùng với Liên đoàn Lao động Huyện An Lão mở lớp.

           Sáng ngày 11/5/2022 tại Hội trường Trung tâm Chính trị Huyện An Lão – Hải Phòng đảng ủy liên đoàn Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC phối hợp cùng với Liên đoàn Lao động Huyện An Lão đã khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng dành cho Công nhân lao động cho các doanh nghiệp ngoài nhà nước, hợp tác xã, trường học ngoài công lập năm 2022 trên địa bàn Huyện.

            Tới dự khai giảng lớp bồi dưỡng gồm có: Thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố Hải Phòng; Lãnh đạo Ban tổ chức, Ban Tài chính, Văn phòng Liên đoàn Lao động TP; Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện An Lão; Đại biểu lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng, TTCT, Văn phòng huyện; Các đồng chí Ủy viên thường vụ Liên đoàn Lao động huyện; Thường trực Đảng ủy, Bí thư chi bộ đơn vị có học viên tham gia lớp học; Đồng chí phóng viên Đài phát thanh Huyện đến đưa tin và hơn 60 đồng chí Đoàn viên, CNLĐ tham gia lớp học.

           Chương trình học tập chính trị nhận thức về Đảng là những điều kiện đảm bảo trước khi quần chúng trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Qua chương trình này, nhằm giúp các Đoàn viên, CNLĐ có nguyện vọng gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam nắm được những nội dung cơ bản sau: Khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

 

          Những quần chúng ưu tú tại lớp học này thực sự là những người lao động giỏi, có phẩm chất, đạo đức lối sống lành mạnh, có uy tín trong quần chúng; Là những người có lý tưởng cách mạng, tích cực hoạt động trong hệ thống chính trị, có vai trò nòng cốt trong đoàn thể nhân dân, được các cấp Lãnh đạo Công ty phát hiện, bồi dưỡng, lựa chọn vào danh sách cảm tình Đảng và ra nghị quyết giới thiệu đi học lớp nhận thức về Đảng.

           Kết quả học tập chính trị của lớp học là một trong những điều kiện để các cấp Ủy đảng xem xét kết nạp đảng viên, trên cơ sở chương trình đã học mỗi quần chúng ưu tú trong lớp học cần nghiêm túc xác định xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn, cần tích cực rèn luyện tu dưỡng phẩm chất đạo đức phấn đấu để trở thành đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Lớp nhận thức về Đảng diễn ra từ ngày 11/5 - 14/5/2022.

Dưới đây là một số hình ảnh về lớp bồi dưỡng:

                                                                                                                                         

                                                                                                                              BAN TRUYỀN THÔNG

Chia sẻ