ẢNh đại diện

Hợp tác & đầu tư

Hợp tác & đầu tư

Lễ Ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa Công ty cổ phần cơ khí Xây dựng AMECC và Công ty cổ phần tư vấn đầu tư công nghệ Việt (Viettek)

Ngày 20/05/2018 tại trụ sở công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa AMECC và Viettek, buổi lễ ký kết đã thống nhất thỏa thuận hợp tác chiến lược những vấn đề trọng tâm sau:

- Liên danh, hợp tác tham gia đấu thầu và thực hiện các gói thầu gia công chế tạo kết cấu thép, cung cấp thiết bị, xây lắp các dự án nhà máy điện tại thị trường Việt Nam

- Hợp tác để tìm kiếm, liên danh với các đối tác nước ngoài có năng lực để tham gia đấu thầu và thực hiện các gói thầu xây lắp

- Hợp tác phát triển các dự án năng lượng tái tạo (Điện gió, mặt trời, đốt rác thải, phát điện…)

- Hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau để tăng cường năng lực, kinh nghiệm, tài chính để tham gia các dự án và các gói thầu có quy mô lớn.

Amecc_viettek1

Amecc_viettek1

Amecc_viettek1

Buổi lễ đã diễn ra thành công tốt đẹp, chúc cho việc triển khai các phần việc trong thỏa thuận hợp tác giữa hai công ty Amecc và Viettek thành công tốt đẹp, chúc cho sự hợp tác giữa hai đơn vị phát triển bền vững.

Nguyễn Quang Minh

24/05/2018

Chia sẻ