ẢNh đại diện

Quan hệ Cổ đông

Quan hệ Cổ đông

Công bố thông tin thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động - Văn Phòng đại diện TP.HCM

Công bố thông tin thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động - Văn Phòng đại diện TP.HCM

Ngày: 07-09-2020 | Lượt xem: 712

Công bố thông tin thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động - Văn Phòng đại diện TP.HCM

Xem thêm
Giải trình tăng giảm lợi nhuận, doanh thu Báo cáo tài chính bán niên hợp nhất, riêng lẻ soát xét năm 2020

Giải trình tăng giảm lợi nhuận, doanh thu Báo cáo tài chính bán niên hợp nhất, riêng lẻ soát xét năm 2020

Ngày: 30-08-2020 | Lượt xem: 1151

Giải trình tăng giảm lợi nhuận, doanh thu Báo cáo tài chính bán niên hợp nhất, riêng lẻ soát xét năm 2020

Xem thêm
Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên soát xét năm 2020

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên soát xét năm 2020

Ngày: 29-08-2020 | Lượt xem: 1161

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên soát xét năm 2020

Xem thêm
Báo cáo tài chính hợp riêng lẻ bán niên soát xét năm 2020

Báo cáo tài chính hợp riêng lẻ bán niên soát xét năm 2020

Ngày: 29-08-2020 | Lượt xem: 1003

Báo cáo tài chính hợp riêng lẻ bán niên soát xét năm 2020

Xem thêm
Công bố thông tin về việc thực hiện quyền của Cổ đông hiện hữu tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Công bố thông tin về việc thực hiện quyền của Cổ đông hiện hữu tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Ngày: 26-08-2020 | Lượt xem: 725

Công bố thông tin về việc thực hiện quyền của Cổ đông hiện hữu tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Xem thêm
Nghị quyết HĐQT Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC

Nghị quyết HĐQT Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC

Ngày: 25-08-2020 | Lượt xem: 751

24.08.2020 Nghị quyết HĐQT Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC

Xem thêm
Danh sách người nội bộ, người có liên quan _ Ông Nguyễn Văn Nghĩa Chủ tịch HĐQT Công ty

Danh sách người nội bộ, người có liên quan _ Ông Nguyễn Văn Nghĩa Chủ tịch HĐQT Công ty

Ngày: 01-08-2020 | Lượt xem: 914

Danh sách người nội bộ, người có liên quan _ Ông Nguyễn Văn Nghĩa Chủ tịch HĐQT Công ty

Xem thêm
Bản cung cấp thông tin của Ông Nguyễn Văn Nghĩa - Chủ tịch HĐQT Công ty

Bản cung cấp thông tin của Ông Nguyễn Văn Nghĩa - Chủ tịch HĐQT Công ty

Ngày: 01-08-2020 | Lượt xem: 1450

Bản cung cấp thông tin của Ông Nguyễn Văn Nghĩa - Chủ tịch HĐQT Công ty 

Xem thêm
Thông báo thay đổi nhân sự _ Chủ tịch HĐQT Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC

Thông báo thay đổi nhân sự _ Chủ tịch HĐQT Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC

Ngày: 01-08-2020 | Lượt xem: 1092

Thông báo thay đổi nhân sự _ Chủ tịch HĐQT Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC

Xem thêm
Công văn giải trình biến động lợi nhuận, doanh thu Quý II.2020 so với cùng kỳ năm trước

Công văn giải trình biến động lợi nhuận, doanh thu Quý II.2020 so với cùng kỳ năm trước

Ngày: 31-07-2020 | Lượt xem: 1061

Công văn giải trình biến động lợi nhuận, doanh thu Quý II.2020 so với cùng kỳ năm trước

Xem thêm
Báo cáo tài chính tổng hợp Quý II.2020

Báo cáo tài chính tổng hợp Quý II.2020

Ngày: 30-07-2020 | Lượt xem: 1106

Báo cáo tài chính tổng hợp Quý II.2020

Xem thêm
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II.2020

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II.2020

Ngày: 30-07-2020 | Lượt xem: 914

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II.2020

Xem thêm
Danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước 06 tháng đầu năm 2020

Danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước 06 tháng đầu năm 2020

Ngày: 29-07-2020 | Lượt xem: 777

Danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước 06 tháng đầu năm 2020

Xem thêm