ẢNh đại diện

Quan hệ Cổ đông

Quan hệ Cổ đông

BCTC Tổng hợp sau kiểm toán năm 2019

BCTC Tổng hợp sau kiểm toán năm 2019

Ngày: 30-03-2020 | Lượt xem: 1100

BCTC Tổng hợp sau kiểm toán năm 2019

Xem thêm
Công văn chấp thuận của UBCKNN vv gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2020 của Công ty CP CKXD AMECC

Công văn chấp thuận của UBCKNN vv gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2020 của Công ty CP CKXD AMECC

Ngày: 19-02-2020 | Lượt xem: 816

2020-02-19 Công văn chấp thuận của UBCKNN vv gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2020 của Công ty CP CKXD AMECC

Xem thêm
Giải trình tăng giảm tỷ suất doanh thu, lợi nhuận so với cùng kỳ quý IV.2018

Giải trình tăng giảm tỷ suất doanh thu, lợi nhuận so với cùng kỳ quý IV.2018

Ngày: 30-01-2020 | Lượt xem: 1002

Giải trình tăng giảm tỷ suất doanh thu, lợi nhuận so với cùng kỳ quý IV.2018

Xem thêm
BCTC tổng hợp quý IV.2019 Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC

BCTC tổng hợp quý IV.2019 Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC

Ngày: 23-01-2020 | Lượt xem: 1071

BCTC tổng hợp quý IV.2019 Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC

Xem thêm
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV.2019

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV.2019

Ngày: 23-01-2020 | Lượt xem: 1020

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV.2019

Xem thêm
Danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước năm 2019

Danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước năm 2019

Ngày: 21-01-2020 | Lượt xem: 1042

Danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước năm 2019

Xem thêm
Điều lệ Công ty sửa đổi ngày 04.01.2020

Điều lệ Công ty sửa đổi ngày 04.01.2020

Ngày: 04-01-2020 | Lượt xem: 2050

Điều lệ Công ty sửa đổi ngày 04.01.2020

Xem thêm
Thông báo về ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu

Thông báo về ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu

Ngày: 02-01-2020 | Lượt xem: 879

Thông báo về ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu 

Xem thêm
Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 18

Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 18

Ngày: 31-12-2019 | Lượt xem: 929

Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 18

Xem thêm
27.12.2019 Công văn đăng ký ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu phát hành riêng lẻ AMS

27.12.2019 Công văn đăng ký ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu phát hành riêng lẻ AMS

Ngày: 27-12-2019 | Lượt xem: 1218

27.12.2019 Công văn đăng ký ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu phát hành riêng lẻ AMS

Xem thêm
Thông báo của Sở GDCKHN vv chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty

Thông báo của Sở GDCKHN vv chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty

Ngày: 27-12-2019 | Lượt xem: 826

Thông báo của Sở GDCKHN vv chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty

Xem thêm
Quyết định của HĐQT vv đăng ký lại ĐKKD và Sửa đổi điều 13 Điều lệ Công ty

Quyết định của HĐQT vv đăng ký lại ĐKKD và Sửa đổi điều 13 Điều lệ Công ty

Ngày: 19-12-2019 | Lượt xem: 826

Quyết định của HĐQT vv đăng ký lại ĐKKD và Sửa đổi điều 13 Điều lệ Công ty

Xem thêm
Thông báo của Ủy ban chứng khoán NN vv đã nhận được hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu của Công ty

Thông báo của Ủy ban chứng khoán NN vv đã nhận được hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu của Công ty

Ngày: 14-12-2019 | Lượt xem: 817

Thông báo của Ủy ban chứng khoán NN vv đã nhận được hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu của Công ty

Xem thêm