ẢNh đại diện

Quan hệ Cổ đông

Quan hệ Cổ đông

Báo cáo kiểm toán vốn năm 2019

Báo cáo kiểm toán vốn năm 2019

Ngày: 14-12-2019 | Lượt xem: 1866

Báo cáo kiểm toán vốn năm 2019

Xem thêm
11.12.2019 Công bố thông tin về việc thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành

11.12.2019 Công bố thông tin về việc thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành

Ngày: 11-12-2019 | Lượt xem: 794

11.12.2019 Công bố thông tin về việc thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành

Xem thêm
11.12.2019 Báo cáo KQCBCP tang von Dieu le nam 2019

11.12.2019 Báo cáo KQCBCP tang von Dieu le nam 2019

Ngày: 11-12-2019 | Lượt xem: 854

11.12.2019 Báo cáo KQCBCP tang von Dieu le nam 2019

Xem thêm
11.12.2019 NQ HĐQT vv Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ,  thời gian hạn chế chuyển nhượng và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu

11.12.2019 NQ HĐQT vv Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ, thời gian hạn chế chuyển nhượng và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu

Ngày: 11-12-2019 | Lượt xem: 804

11.12.2019 NQ HĐQT vv Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ,  thời gian hạn chế chuyển nhượng và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu

Xem thêm
Công văn giải trình biến động tỷ suất lợi nhuận, doanh thu 09 tháng năm 2019 so với cùng kỳ năm trước

Công văn giải trình biến động tỷ suất lợi nhuận, doanh thu 09 tháng năm 2019 so với cùng kỳ năm trước

Ngày: 30-10-2019 | Lượt xem: 1060

Công văn giải trình biến động tỷ suất lợi nhuận, doanh thu 09 tháng năm 2019 so với cùng kỳ năm trước

Xem thêm
Báo cáo hợp nhất quý III.2019 Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC

Báo cáo hợp nhất quý III.2019 Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC

Ngày: 30-10-2019 | Lượt xem: 1070

Báo cáo hợp nhất quý III.2019 Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC

Xem thêm
Báo cáo tài chính tổng hợp quý III.2019 Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC

Báo cáo tài chính tổng hợp quý III.2019 Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC

Ngày: 30-10-2019 | Lượt xem: 1013

Báo cáo tài chính tổng hợp quý III.2019 Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC

Xem thêm
Thông báo về việc Ủy ban CKNN chấp thuận hồ sơ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2019

Thông báo về việc Ủy ban CKNN chấp thuận hồ sơ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2019

Ngày: 15-10-2019 | Lượt xem: 933

Thông báo về việc Ủy ban CKNN chấp thuận hồ sơ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2019 

Xem thêm
03.09.2019 Bản cung cấp thông tin Ông Đỗ Tiến Thành-PTGĐ

03.09.2019 Bản cung cấp thông tin Ông Đỗ Tiến Thành-PTGĐ

Ngày: 03-09-2019 | Lượt xem: 995

03.09.2019 Danh sách người nội bộ, người có liên quan - Ông Đỗ Tiến Thành-PTGĐ

Xem thêm
03.09.2019 Thông báo thay đổi nhân sự - Bổ nhiệm ông Đỗ Tiến Thành

03.09.2019 Thông báo thay đổi nhân sự - Bổ nhiệm ông Đỗ Tiến Thành

Ngày: 03-09-2019 | Lượt xem: 1153

03.09.2019 Thông báo thay đổi nhân sự - Bổ nhiệm ông Đỗ Tiến Thành

Xem thêm
Báo cáo tài chính bán niên soát xét 2019

Báo cáo tài chính bán niên soát xét 2019

Ngày: 30-08-2019 | Lượt xem: 1108

Báo cáo tài chính bán niên soát xét 2019

Xem thêm
Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên soát xét 2019

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên soát xét 2019

Ngày: 30-08-2019 | Lượt xem: 1029

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên soát xét 2019

Xem thêm
Thông báo vv chi trả cổ tức năm 2018

Thông báo vv chi trả cổ tức năm 2018

Ngày: 15-08-2019 | Lượt xem: 1040

Thông báo vv chi trả cổ tức năm 2018 

Xem thêm