ẢNh đại diện

Quan hệ Cổ đông

Quan hệ Cổ đông

Thông báo GDCP ông Nguyễn Văn Dũng - P.TGĐ 10.07.2017

Thông báo GDCP ông Nguyễn Văn Dũng - P.TGĐ 10.07.2017

Ngày: 10-07-2017 | Lượt xem: 635

Thông báo GDCP ông Nguyễn Văn Dũng - P.TGĐ 10.07.2017

Xem thêm
Quyết định thay đổi người đứng đầu chi nhánh Công ty - Chi nhánh Quảng Ninh

Quyết định thay đổi người đứng đầu chi nhánh Công ty - Chi nhánh Quảng Ninh

Ngày: 09-07-2017 | Lượt xem: 1450

2017-07-09 Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng Amecc - Quyết định thay đổi người đứng đầu chi nhánh Công ty - Chi nhánh Quảng Ninh

Xem thêm
Thông báo về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017

Thông báo về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017

Ngày: 30-06-2017 | Lượt xem: 1081

2017-06-30 Thông báo về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017

Xem thêm
Thông báo GDCP Ông Nguyễn Văn Thọ - CT.HĐQT 29.06.2017

Thông báo GDCP Ông Nguyễn Văn Thọ - CT.HĐQT 29.06.2017

Ngày: 29-06-2017 | Lượt xem: 884

Thông báo GDCP Ông Nguyễn Văn Thọ - CT.HĐQT 29.06.2017

Xem thêm
Báo cáo kết quả GDCP ông Nguyễn Văn Thọ - CT.HĐQT 21.06.2017

Báo cáo kết quả GDCP ông Nguyễn Văn Thọ - CT.HĐQT 21.06.2017

Ngày: 21-06-2017 | Lượt xem: 651

Báo cáo kết quả GDCP ông Nguyễn Văn Thọ - CT.HĐQT 21.06.2017

Xem thêm
Báo cáo kết quả GDCP ông Nguyễn Văn Thọ - CT.HĐQT 16.05.2017

Báo cáo kết quả GDCP ông Nguyễn Văn Thọ - CT.HĐQT 16.05.2017

Ngày: 16-05-2017 | Lượt xem: 813

Báo cáo kết quả GDCP ông Nguyễn Văn Thọ - CT.HĐQT

Xem thêm
Thông báo GDCP Ông Nguyễn Văn Thọ - CT.HĐQT 16.05.2017

Thông báo GDCP Ông Nguyễn Văn Thọ - CT.HĐQT 16.05.2017

Ngày: 16-05-2017 | Lượt xem: 907

Thông báo GDCP Ông Nguyễn Văn Thọ - CT.HĐQT

Xem thêm
AMECC - Báo cáo tài chính Quý I.2017 hợp nhất của Công ty CP CKXD AMECC

AMECC - Báo cáo tài chính Quý I.2017 hợp nhất của Công ty CP CKXD AMECC

Ngày: 28-04-2017 | Lượt xem: 1159

Báo cáo tài chính Quý I.2017 hợp nhất của Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC

Xem thêm
AMECC - Báo cáo tài chính Quý I.2017 của Công ty CP CKXD AMECC

AMECC - Báo cáo tài chính Quý I.2017 của Công ty CP CKXD AMECC

Ngày: 28-04-2017 | Lượt xem: 1183

Báo cáo tài chính Quý I.2017 của Công ty Cổ Phần Cơ Khí Xây Dựng AMECC

Xem thêm
Quyết định bổ nhiệm giám đốc chi nhánh Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC - Chi nhánh Quảng Ninh

Quyết định bổ nhiệm giám đốc chi nhánh Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC - Chi nhánh Quảng Ninh

Ngày: 26-04-2017 | Lượt xem: 3113

2017-04-26 Quyết định bổ nhiệm giám đốc chi nhánh Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC - Chi nhánh Quảng Ninh

Xem thêm
AMECC - Thông báo giao dịch cổ phiếu của Ông Nguyễn Văn Thọ - Chủ tịch HĐQT Công ty

AMECC - Thông báo giao dịch cổ phiếu của Ông Nguyễn Văn Thọ - Chủ tịch HĐQT Công ty

Ngày: 18-04-2017 | Lượt xem: 1336

Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC - Thông báo giao dịch cổ phiếu của Ông Nguyễn Văn Thọ - Chủ tịch HĐQT Công ty

Xem thêm
Quy chế hoạt động, nguyên tắc phối hợp làm việc giữa HĐQT với TGĐ và các Bộ phận liên quan

Quy chế hoạt động, nguyên tắc phối hợp làm việc giữa HĐQT với TGĐ và các Bộ phận liên quan

Ngày: 11-04-2017 | Lượt xem: 2803

AMECC - Quy chế hoạt động, nguyên tắc phối hợp làm việc giữa HĐQT với TGĐ và các Bộ phận liên quan

Xem thêm
Quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng Amecc

Quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng Amecc

Ngày: 05-04-2017 | Lượt xem: 5526

2017-04-05 Quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng Amecc

Xem thêm