ẢNh đại diện

Quan hệ Cổ đông

Quan hệ Cổ đông

AMECC - Báo cáo tình hình Quản trị công ty năm 2016

AMECC - Báo cáo tình hình Quản trị công ty năm 2016

Ngày: 24-01-2017 | Lượt xem: 2272

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban quản lý, điều hành thông qua những công việc chính, cụ thể sau: - Giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016; - Công tác tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền của HĐQT quyết định; - Giám sát các hoạt động đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐQT quyết định; - Công tác xây dựng, ban hành các Quy chế quản lý nội bộ thuộc thẩm quyền của HDDQT theo quy định của pháp luật;

Xem thêm
Thay đổi người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin

Thay đổi người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin

Ngày: 20-01-2017 | Lượt xem: 1160

Tải File tại đây...

Xem thêm
Gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính (BCTC) của Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng AMECC

Gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính (BCTC) của Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng AMECC

Ngày: 17-01-2017 | Lượt xem: 1230

Gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính (BCTC) của Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng AMECC Tải file PDF tại đây...

Xem thêm
Giấy chứng nhận Đăng ký chứng khoán - Ngày 12/01/2017

Giấy chứng nhận Đăng ký chứng khoán - Ngày 12/01/2017

Ngày: 16-01-2017 | Lượt xem: 968

Tải File PDF tại đây...

Xem thêm
Quyết định bổ nhiệm phó tổng giám đốc và kế toán trưởng công ty cổng phần cơ khí xây dựng Amecc

Quyết định bổ nhiệm phó tổng giám đốc và kế toán trưởng công ty cổng phần cơ khí xây dựng Amecc

Ngày: 08-12-2016 | Lượt xem: 3437

Quyết định bổ nhiệm phó tổng giám đốc và kế toán trưởng công ty cổng phần cơ khí xây dựng Amecc

Xem thêm
AMECC - Báo cáo phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

AMECC - Báo cáo phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Ngày: 07-12-2016 | Lượt xem: 993

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC - BÁO CÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ GIAI ĐOẠN TỪ NGÀY 31/10/2016 ĐẾN NGÀY 08/11/2016

Xem thêm
Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty ngày 12/05/2016

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty ngày 12/05/2016

Ngày: 04-12-2016 | Lượt xem: 2011

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty Ban hành kèm theo Quyết định số 256/QĐ-HĐQT ngày 12/05/2016 của Hội động quản trị công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC

Xem thêm
Báo cáo sở hữu cổ đông lớn của AMECC 2016

Báo cáo sở hữu cổ đông lớn của AMECC 2016

Ngày: 24-11-2016 | Lượt xem: 1217

Báo cáo về trở thành/ không còn là cổ đông lớn, nhà thầu đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên chứng chỉ quý đóng

Xem thêm
Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện đăng ký lưu ký chứng khoán tại VSD và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống UPCOM

Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện đăng ký lưu ký chứng khoán tại VSD và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống UPCOM

Ngày: 16-11-2016 | Lượt xem: 880

Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện đăng ký lưu ký chứng khoán tại VSD và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống UPCOM

Xem thêm
Quyết định của hội đồng quản trị công ty về việc đăng ký lại đăng ký kinh doanh

Quyết định của hội đồng quản trị công ty về việc đăng ký lại đăng ký kinh doanh

Ngày: 16-11-2016 | Lượt xem: 1056

Quyết định của hội đồng quản trị công ty về việc đăng ký lại đăng ký kinh doanh

Xem thêm
ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC 16.11.2016

ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC 16.11.2016

Ngày: 16-11-2016 | Lượt xem: 2783

ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC

Xem thêm
THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN TẠI VSD VÀ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH TRÊN HỆ THÔNG UPCOM

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN TẠI VSD VÀ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH TRÊN HỆ THÔNG UPCOM

Ngày: 16-11-2016 | Lượt xem: 857

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN TẠI VSD VÀ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH TRÊN HỆ THÔNG UPCOM

Xem thêm