ẢNh đại diện

Quan hệ Cổ đông

Quan hệ Cổ đông

Báo cáo sở hữu cổ đông lớn của AMECC 2016

Báo cáo sở hữu cổ đông lớn của AMECC 2016

Ngày: 24-11-2016 | Lượt xem: 1229

Báo cáo về trở thành/ không còn là cổ đông lớn, nhà thầu đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên chứng chỉ quý đóng

Xem thêm
Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện đăng ký lưu ký chứng khoán tại VSD và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống UPCOM

Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện đăng ký lưu ký chứng khoán tại VSD và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống UPCOM

Ngày: 16-11-2016 | Lượt xem: 891

Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện đăng ký lưu ký chứng khoán tại VSD và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống UPCOM

Xem thêm
Quyết định của hội đồng quản trị công ty về việc đăng ký lại đăng ký kinh doanh

Quyết định của hội đồng quản trị công ty về việc đăng ký lại đăng ký kinh doanh

Ngày: 16-11-2016 | Lượt xem: 1072

Quyết định của hội đồng quản trị công ty về việc đăng ký lại đăng ký kinh doanh

Xem thêm
ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC 16.11.2016

ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC 16.11.2016

Ngày: 16-11-2016 | Lượt xem: 2804

ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC

Xem thêm
THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN TẠI VSD VÀ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH TRÊN HỆ THÔNG UPCOM

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN TẠI VSD VÀ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH TRÊN HỆ THÔNG UPCOM

Ngày: 16-11-2016 | Lượt xem: 868

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN TẠI VSD VÀ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH TRÊN HỆ THÔNG UPCOM

Xem thêm
CÔNG VĂN CHẤP NHUẬN CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

CÔNG VĂN CHẤP NHUẬN CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Ngày: 02-11-2016 | Lượt xem: 1260

CÔNG VĂN CHẤP THUẬN CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU Tải xuống file PDF tại đây Cập nhật nội dung tại đây...

Xem thêm
AMECC - Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III.2016

AMECC - Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III.2016

Ngày: 19-10-2016 | Lượt xem: 1024

AMECC - Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III.2016 cho kỳ kế toán từ ngày 01/07/2016 đến ngày 30/09/2016

Xem thêm
BCTC Tong hop Quy III.2016

BCTC Tong hop Quy III.2016

Ngày: 19-10-2016 | Lượt xem: 1059

BCTC Tong hop Quy III.2016

Xem thêm
NGHỊ QUYẾT CHI TIẾT PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ NĂM 2016

NGHỊ QUYẾT CHI TIẾT PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ NĂM 2016

Ngày: 12-10-2016 | Lượt xem: 1363

2016-10-12 NGHỊ QUYẾT- CHI TIẾT PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ NĂM 2016

Xem thêm
NGHỊ QUYẾT- THÔNG QUA VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2016

NGHỊ QUYẾT- THÔNG QUA VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2016

Ngày: 04-10-2016 | Lượt xem: 1208

NGHỊ QUYẾT- THÔNG QUA VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2016

Xem thêm
NGHỊ QUYẾT- PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2016

NGHỊ QUYẾT- PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2016

Ngày: 03-10-2016 | Lượt xem: 1406

NGHỊ QUYẾT- PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2016

Xem thêm
XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT BẰNG VĂN BẢN VỀ VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT BẰNG VĂN BẢN VỀ VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

Ngày: 23-09-2016 | Lượt xem: 1304

XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT BẰNG VĂN BẢN VỀ VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

Xem thêm