ẢNh đại diện

Quan hệ Cổ đông

Quan hệ Cổ đông

 Biên Bản Nghị quyết Đại hội đồng cổng đông thường niên 2016

Biên Bản Nghị quyết Đại hội đồng cổng đông thường niên 2016

Ngày: 27-03-2016 | Lượt xem: 1297

Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Công ty cổ phần Lisemco2

Xem thêm
AMECC - Báo cáo tài chính quý I năm 2016

AMECC - Báo cáo tài chính quý I năm 2016

Ngày: 19-03-2016 | Lượt xem: 812

Công ty cổ phần Lisemco2 - Báo cáo tài chính Quý I - Năm 2016

Xem thêm
AMECC - Báo cáo thường niên năm 2015

AMECC - Báo cáo thường niên năm 2015

Ngày: 15-03-2016 | Lượt xem: 2367

Công ty cổ phần LISEMCO2 - Báo cáo thường niên 2015 (Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

Xem thêm
AMECC - Báo cáo tài chính năm 2015

AMECC - Báo cáo tài chính năm 2015

Ngày: 08-03-2016 | Lượt xem: 1193

AMECC - Báo cáo tài chính năm 2015

Xem thêm
Thông báo mời Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2016

Thông báo mời Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2016

Ngày: 03-03-2016 | Lượt xem: 1163

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Lisemco 2 trân trọng kính mời các Quý cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng năm 2016

Xem thêm
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015

Ngày: 04-02-2016 | Lượt xem: 2063

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015

Xem thêm
BÁO CÁO VỀ SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN.

BÁO CÁO VỀ SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN.

Ngày: 01-02-2016 | Lượt xem: 1026

TẢI FILE TẠI ĐÂY : CLICK...

Xem thêm
QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM ÔNG NGUYỄN ĐỨC ĐỘ GIỮ CHỨC VỤ PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM ÔNG NGUYỄN ĐỨC ĐỘ GIỮ CHỨC VỤ PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Ngày: 28-01-2016 | Lượt xem: 1477

2016-01-28 QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM ÔNG NGUYỄN ĐỨC ĐỘ GIỮ CHỨC VỤ PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Xem thêm
CÔNG BỐ THÔNG TIN THÀNH LẬP CHI NHÁNH TẠI QUẢNG NINH

CÔNG BỐ THÔNG TIN THÀNH LẬP CHI NHÁNH TẠI QUẢNG NINH

Ngày: 17-12-2015 | Lượt xem: 738

2015-12-17 CÔNG BỐ THÔNG TIN THÀNH LẬP CHI NHÁNH TẠI QUẢNG NINH

Xem thêm
BÁO CÁO VỀ SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN 25/11/2015

BÁO CÁO VỀ SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN 25/11/2015

Ngày: 25-11-2015 | Lượt xem: 1110

BÁO CÁO VỀ SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN 25/11/2015

Xem thêm
BÁO CÁO VỀ SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN

BÁO CÁO VỀ SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN

Ngày: 11-11-2015 | Lượt xem: 1063

TẢI FILE TẠI ĐÂY: CLICK...

Xem thêm
Ý KIẾN CHẤP THUẬN CỦA UBCKNN VỀ VIỆC CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ NĂM 2015

Ý KIẾN CHẤP THUẬN CỦA UBCKNN VỀ VIỆC CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ NĂM 2015

Ngày: 03-11-2015 | Lượt xem: 721

Ý KIẾN CHẤP THUẬN CỦA UBCKNN VỀ VIỆC CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ NĂM 2015

Xem thêm
BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ 20/10/2015

BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ 20/10/2015

Ngày: 20-10-2015 | Lượt xem: 1224

2015-10-20 BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

Xem thêm