ẢNh đại diện

Quan hệ Cổ đông

Quan hệ Cổ đông

Báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn (Style Creation Company Limited)

Báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn (Style Creation Company Limited)

Ngày: 14-09-2012 | Lượt xem: 966

Báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn (Style Creation Company Limited) Tổ chức Style Creation Company Limited báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn tại Công ty Cổ phần Lisemco 2 

Xem thêm
QUYẾT ĐỊNH MIỄN NHIỆM CHỨC VỤ PHÓ TỔNG GIÁM ĐÓC CÔNG TY CP LISEMCO 2

QUYẾT ĐỊNH MIỄN NHIỆM CHỨC VỤ PHÓ TỔNG GIÁM ĐÓC CÔNG TY CP LISEMCO 2

Ngày: 04-09-2012 | Lượt xem: 3801

QUYẾT ĐỊNH MIỄN NHIỆM CHỨC VỤ PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CP LISEMCO 2 ...

Xem thêm
Quy chế quản trị công ty 2012

Quy chế quản trị công ty 2012

Ngày: 20-08-2012 | Lượt xem: 2523

Quy chế quản trị công ty 2012

Xem thêm
QUY CHẾ VỀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC GIỮA CÔNG ĐOÀN VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN LISEMCO 2

QUY CHẾ VỀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC GIỮA CÔNG ĐOÀN VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN LISEMCO 2

Ngày: 21-07-2012 | Lượt xem: 2182

Cập nhật nội dung tại đây Cập nhật nội dung tại đây Cập nhật nội dung tại đây...

Xem thêm
XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG KẾ HOẠCH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2012

XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG KẾ HOẠCH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2012

Ngày: 06-07-2012 | Lượt xem: 1031

Tải phiếu biểu quyết tại đây: phiếu biểu quyết...

Xem thêm
XIN Ý KIẾN CÁC CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP

XIN Ý KIẾN CÁC CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP

Ngày: 06-07-2012 | Lượt xem: 1186

Căn cứ theo định hướng phát triển của Công ty trong thời gian tiếp theo. Căn cứ theo nhu cầu thị trường về lĩnh vực thép mạ kẽm. Được sự chỉ đạo và hỗ trợ của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam, giới thiệu Công ty SSG (Thái Lan) về việc liên doanh góp vốn dự án...

Xem thêm
THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2012

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2012

Ngày: 06-07-2012 | Lượt xem: 1017

Kính gửi: - Quý cổ đông Công ty cổ phần Lisemco 2. Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Lisemco 2 trân trọng kính mời các Quý cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông năm 2012. Thời gian: 8 giờ 30 phút ngày 9-4-2012 (Thứ hai)...

Xem thêm
Chương trình đại hội cổ đông năm 2012

Chương trình đại hội cổ đông năm 2012

Ngày: 13-04-2012 | Lượt xem: 944

...

Xem thêm
Báo cáo của hội đồng quản trị 2012

Báo cáo của hội đồng quản trị 2012

Ngày: 13-04-2012 | Lượt xem: 1030

...

Xem thêm