ẢNh đại diện

Thi công lắp đặt

Thi công lắp đặt

DỰ ÁN NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN DUYÊN HẢI 3 MỞ RỘNG

PHẠM VI CÔNG VIỆC CỦA AMECC: Gia công chế tạo hệ thống ống cấp nước làm mát. Gia công chế tạo bồn chứa, thùng chứa than, ống gió... ...

 

DỰ ÁN NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN

DUYÊN HẢI 3 MỞ RỘNG

 

ĐỊA ĐIỂM: Xã Dân Thành, Thị xã Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh - Việt Nam

CÔNG SUẤT: 660 MW

CHỦ ĐẦU TƯ: Tổng công ty phát điện 1- Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN Genco1)

PHẠM VI CÔNG VIỆC CỦA AMECC:  Gia công chế tạo hệ thống ống cấp nước làm mát. Gia công chế tạo bồn chứa, thùng chứa than, ống gió...

 

 

 

 

Chia sẻ