ẢNh đại diện

Thi công lắp đặt

Thi công lắp đặt

DỰ ÁN NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN DUYÊN HẢI 3

PHẠM VI CÔNG VIỆC CỦA AMECC: Lắp đặt kho than. ...

 

DỰ ÁN NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN DUYÊN HẢI 3

 

ĐỊA ĐIỂM: Xã Dân Thành, Thị xã Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh - Việt Nam

CÔNG SUẤT: 2 x 622,5 MW

CHỦ ĐẦU TƯ: Tổng công ty phát điện 1- Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN Genco1)

PHẠM VI CÔNG VIỆC CỦA AMECC:  Lắp đặt kho than.

 

 

 

Chia sẻ