ẢNh đại diện

Thi công lắp đặt

Thi công lắp đặt

LỄ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG LẮP ĐẶT KHO THAN KHÔ NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN DUYÊN HẢI 3 MỞ RỘNG

Ngày 8 tháng 5 năm 2017, Amecc và JEL đã long trọng tổ chức lễ ký hợp đồng "Lắp đặt kho than khô - hệ thống vận chuyển và chứa than" cho nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng tại trung tâm điện lực Duyên Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh (Công suất phát điện nhà máy 688 MW).

Amecc ký kết hợp đồng lắp đặt kho than khô nhà máy nhiệt điện duyên hải 3

 Lễ ký kết hợp đồng

Amecc được biết đến là nhà thầu có năng lực trong việc chế tạo và lắp đặt các nhà máy nhiệt điện công nghiệp. Ngoài hạng mục này Amecc tham gia chế tạo, lắp đặt trên 3000 tấn ống nước tuần hoàn, lắp đặt các thiết bị quay, thiết bị áp lực, hệ thống vận chuyển than, hệ thống ống BOP cho nhà máy Nhiệt Điện  Duyên Hải 1 và Duyên Hải 3 đều với công suất 2x600 MW. Trước đó Amecc đã lắp đặt nhà kho than cho nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3, và vào ngày 20/05/2017, Amecc đã ký kết hợp đồng gia công chế tạo 125,000 ID ống công nghệ (general services pipe) nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng.

Amecc ký kết hợp đồng lắp đặt kho than khô nhà máy nhiệt điện duyên hải 3

Nhà kho than – Nhiệt điện Duyên Hải 3

Amecc ký kết hợp đồng lắp đặt kho than khô nhà máy nhiệt điện duyên hải 3

Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3

Amecc ký kết hợp đồng lắp đặt kho than khô nhà máy nhiệt điện duyên hải 3

Amecc ký kết hợp đồng lắp đặt kho than khô nhà máy nhiệt điện duyên hải 3

Hệ thống ống nước làm mát nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng

 

Nguyễn Quang Minh

25/05/2017

Chia sẻ