ẢNh đại diện

Tin tức AMECC

Tin tức AMECC

ĐẠI HỘI CÁC CHI BỘ ĐẢNG TRONG TOÀN ĐẢNG BỘ CÔNG TY AMECC

Thực hiện Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam; Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/07/2016 của Ban chấp hành Trung ương “Quy định thi hành Điều lệ Đảng”; Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 20/09/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng”

Căn cứ Công văn số 297-CV/HU ngày 03/05/2017 của Huyện ủy An Lão về việc hướng dẫn tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020.

Đảng ủy Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC đã hướng dẫn các Chi bộ thực hiện việc tổ chức Đại hội các Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 trong toàn Đảng bộ Công ty. Trong 2 ngày 13 và 14/11/2017 các Chi bộ đã tổ chức Đại hội, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình nghị sự đã được thông qua.

Đại hội được vinh dự đón tiếp đ/c Hoàng Văn Nam, ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Trưởng Công an Huyện An Lão phụ trách Đảng bộ Công ty AMECC. Đ/c Nguyễn Văn Thọ, Bí thư Đảng ủy Công ty, Chủ tịch HĐQT Công ty và các đ/c trong Ban chấp hành Đảng bộ Công ty, Ban Lãnh đạo Công ty đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Trong Đại hội, các đại biểu đã tham luận đóng góp nhiều ý kiến thiết thực với ý thức trách nhiệm cao góp phần nâng cao chất lượng Báo cáo chính trị của Đại hội.

Qua thảo luận, Đại hội đã đóng góp nhiều ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị của Chi bộ, thống nhất cao với nội dung báo cáo chính trị và những thắng lợi đã đạt được trên mọi lĩnh vực hoạt động của Chi bộ Đảng nhiệm kỳ qua. Thống nhất với phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2020 và các biện pháp tổ chức thực hiện của Chi bộ.

Đại hội đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đ/c đại diện BTV Huyện ủy, đ/c Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty và các ý kiến tham luận của các đại biểu dự Đại hội để nghiên cứu bổ sung hoàn thiện văn kiện nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã bầu ra ban Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ mới thay mặt đại hội chỉ đạo và điều hành mọi hoạt động của Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020. Đại hội đã biểu quyết thông qua một số chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ mới.

Đại hội chân thành cảm ơn các vị đại biểu Huyện ủy, Đảng ủy, HĐQT, Ban Lãnh đạo Công ty đã đến dự và cho nhiều ý kiến chỉ đạo sâu sát. Đại hội xin tiếp thu và đưa vào chương trình hành động của Chi bộ. Đại hội cảm ơn các đại biểu với tinh thần trách nhiệm của người đảng viên đã tích cực thảo luận đóng góp nhiều ý kiến sát thực vào báo cáo và phương hướng nhiệm kỳ tới của các Chi bộ nhằm khắc phục và tìm ra hướng đi cho phù hợp, đưa Chi bộ cùng Đảng bộ Công ty vững bước tiến lên, tạo nền tảng cho sự phát triển vững chắc trong những năm tiếp theo.

Sau đây là một số hình ảnh của Đại hội các Chi bộ Đảng trong toàn Đảng bộ Công ty AMECC.

Đại hội Đảng công ty Cổ phần cơ khí xây dựng Amecc

Đại hội Đảng công ty Cổ phần cơ khí xây dựng Amecc

Đại hội Đảng công ty Cổ phần cơ khí xây dựng Amecc

Đại hội Đảng công ty Cổ phần cơ khí xây dựng Amecc

Đại hội Đảng công ty Cổ phần cơ khí xây dựng Amecc

Đại hội Đảng công ty Cổ phần cơ khí xây dựng Amecc

Lê Đình Tư

16/11/2017

Chia sẻ