ẢNh đại diện

Tin tức AMECC

Tin tức AMECC

AMECC - phát động thi đua hoàn thành nhiệm vụ tại Dự án Xây dựng Nhà máy điện mặt trời - Phước Thái 1, tỉnh Ninh Thuận.

       Gói thầu thuộc Dự án Điện mặt trời Phước Thái 1 PV do Ban quản lý thủy điện 5 – Chi nhánh Tập đoàn điện lực Việt Nam làm Chủ đầu tư, dự án có tổng mức đầu tư 1.112 tỷ đồng khởi công xây dựng tháng 9/2019, xây dựng tại xã Phước Thái, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

       Với công suất 50MWp, khi đưa vào vận hành sẽ bổ sung khoảng 80,975 triệu kWh/năm cho hệ thống điện quốc gia, nhằm cung cấp nguồn điện và đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng phụ tải khu vực miền Trung Nam Bộ và Nam Bộ, tăng nguồn năng lượng xanh, giảm thiểu phát thải nhà kính, góp phần đảm bảo cung cấp điện cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

        Nhằm mục đích đạt được mục tiêu phát điện thương mại theo quy định của hợp đồng hoàn thành dự án Nhà máy điện mặt trời Phước Thái 1 trong tháng 7/2020 (cụ thể vào ngày 31/07/2020). Ngày 24/04/2020, Ban QLDA Điện 3, Công ty CP TVXD Điện 4, và các nhà thầu SEC – AMECC, PCC1, PECC5, PECC1 đã ký Thoả ước thi đua thực hiện chiến dịch 90 ngày (từ ngày 01/05/2020 – 31/07/2020) để hoàn thành phát điện thương mại – Dự án NM Điện Mặt trời Phước Thái 1.

  

Ông Nguyễn Văn Thọ - Tổng giám đốc công ty CP Cơ khí xây dựng AMECC tại lễ ký thỏa ước thi đua 
Dự án Nhà máy điện mặt trời Phước Thái 1

 

          Nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động góp phần thực hiện phát triển kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2020. Thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Công ty đã giao phó cho Dự án Phước Thái 1.

 

 

        Được sự nhất trí của Ban lãnh đạo Công ty, BCH Công đoàn Công ty. Công ty phát động phong trào thi đua lao động sản xuất hoàn thành các mốc tiến độ tại Dự án Phước Thái 1- Xã Phước Thái, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận như sau:

 - Thi đua thực hiện chiến dịch 90 ngày từ ngày 01/5/2020 đến ngày 31/7/2020 để hoàn thành phát điện thương mại theo Hợp đồng đã ký kết.

-  Để hoàn thành kế hoạch trên đề nghị CBCNV Ban dự án Phước Thái 1:

Quyết tâm, phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ, kỷ cương, sáng tạo, vượt qua khó khăn thách thức, phát huy sức mạnh, đồng lòng chung tay để hoàn thành cơ bản, toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu theo kế hoạch.

- Căn cứ vào báo cáo hoàn thành nhiệm vụ của Ban Quản lý dự án Phước Thái 1. Ban Lãnh đạo Công ty sẽ xem xét, đánh giá và trích quỹ khen thưởng đối với cá nhân, tập thể, đơn vị nhà thầu hoàn thành đúng tiến độ, vượt mức chỉ tiêu

Toàn thể CBCNV Dự án Phước Thái hãy nỗ lực phấn đấu, vượt mọi khó khăn thách thức, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Công ty giao phó nhằm góp phần hoàn thành Thỏa ước thi đua thực hiện chiến dịch 90 ngày (01/5/2020-31/7/2020) để phát điện thương mại dự án Nhà máy điện mặt trời Phước Thái 1. Ban lãnh đạo Công ty, BCH Công ty và CBCNV Công ty luôn bên cạnh, tạo mọi điều kiện về vật chất và tinh thần để CBCNV Dự án Phước Thái hoàn thành các mốc tiến độ của Dự án.

BCH CÔNG ĐOÀN AMECC

Chia sẻ