ẢNh đại diện

Tin tức AMECC

Tin tức AMECC

AMECC – XUẤT HÀNG ĐI HONGKONG DỰ ÁN BLACKPOINT - ĐỢT 3

Hợp đồng chế tạo và xuất hàng đi HongKong Dự án Black Point ký kết vào ngày 21/6/2021 giữa Công ty BHI – Hàn Quốc và Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC.

Thông tin về Dự án Black Point:

  • Tên Dự án: Black Point D2 HRSG – 1 Unit.
  • Địa điểm lắp đặt: HongKong/PJT.
  • Chủ đầu tư: CLP (China Light and Power).
  • Tổng thầu : Siemens
  • Khách hàng: BHI.
  • Tổng khối lượng Gia công chế tạo: 2,300 tấn.

 

Chi tiết các hạng mục BHI đặt hàng AMECC gia công chế tạo và xuất hàng đi HongKong như sau:

STT

Hạng mục

Số lượng

Khối lượng (tấn)

1

Casing

1 Unit

816,361

2

Inlet Duct

1 Unit

161,296

3

Outlet Duct

1 Unit

91,671

4

Main Stack

1 Unit

649,554

5

Main Steel Structure (Platform)

1 Unit

318,225

 

Dự án Black Point bắt đầu chế tạo vào ngày 23/08/2021. Sau gần 140 ngày gia công chế tạo, sơn và đóng kiện; Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC đã tiến hành vận chuyển bàn giao tới tay khách hàng tại Cảng Hoàng Diệu theo các đợt như sau:

Đợt 1: ngày 17/1/2022.

Đợt 2: ngày 17/2/2022.

Đợt 3: ngày 14/3/2022.

Trong Đợt 3, AMECC đã xuất Main Stack dài 85 mét nặng 650 tấn (bao gồm cả bảo ôn) được chia thành 04 Module, trong đó Module nặng nhất là 200 tấn.

Dưới đây là một số hình ảnh xuất hàng đi HongKong của Dự án Black Point:

BAN TRUYỀN THÔNG.

Chia sẻ