ẢNh đại diện

Tin Tức AMECC

Tin Tức AMECC

AMECC-GIA HẠN THÀNH CÔNG CHỨNG CHỈ ASME

AMECC đã hoàn thành quy trình khắt khe của Hiệp hội Kỹ sư Cơ khí Hoa Kỳ (ASME) và được cấp lại chứng nhận danh giá này.

 

AMECC đã hoàn thành quy trình khắt khe của Hiệp hội Kỹ sư Cơ khí Hoa Kỳ (ASME) và đã được cấp lại hai chứng nhận U và S cho gia công bình bồn áp lực và lò hơi. Ngoài ra AMECC cũng được chứng nhận thêm chứng nhận PP phục vụ cho việc gia công đường ống.

AMECC được đánh giá cấp chứng nhận ASME lần đầu ngày 22/3/2016; đánh giá cấp chứng chỉ lần 2 ngày 22/3/2019 (đánh giá ba năm một lần).

AMECC tiến hành đánh giá toàn diện để được cấp chứng nhận ASME lần 3 từ ngày 07 đến ngày 08 tháng 02 năm 2022.

Lần đánh giá này là đã thể hiện hệ thống quản lý chất  lượng của AMECC luôn được duy trì ổn định và cải tiến. Đoàn đánh giá do chuyên gia đánh giá của ASME:  Team leader (Hitoshi Kishida), AI (Tran Hoang Nguyên) thực hiện. Nội dung của 02 ngày làm việc: Đánh giá hệ thống thiết kế, mua sắm, chất lượng, gia công.

Dự kiến trước ngày 22/3/2022: AMECC sẽ nhận được chứng chỉ ASME lần 3 danh giá này.

Ông Đặng Văn Đạt, Trưởng Ban An toàn & Quản lý Chất lượng cho biết: “AMECC tiếp tục vươn lên và có vị thế trên thế giới của ngành công nghiệp nặng, nơi mà chất lượng là trọng tâm và là ưu tiên hàng đầu, song song với an toàn và năng suất”.

Ngoài được chứng nhận ASME lần 3, AMECC còn được chứng nhận AISC, ISO 45000: 2018 trong năm 2022.

Dưới đây là hình ảnh của buổi đánh giá

P1: Hình ảnh Buổi đánh giá ASME lần 3.

Chia sẻ